UBS Equity China Opp: -9,5% i oktober, ökat i kärninnehav

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den kinesiska aktiemarknaden tappade 11 procent i oktober, då geopolitiska spänningar och en inhemsk ekonomisk inbromsning påverkade investerarsentimentet negativt. En viss panik skönjdes över samtliga asiatiska marknader.

Det skriver förvaltarna Bin Shi, Yu Zhang och Denise Cheung, vars aktiefond UBS Equity China Opportunites uppges ha tyngts av nedgångar på den övergripande marknaden i oktober. Tack vare portföljval inom sektorer och enskilda aktier lyckades förvaltarna mildra nedgångarna i viss utsträckning, tillägger de.

Avkastning för UBS Equity China Opportunities och dess jämförelseindex MSCI China 10/40 NR under månaden och sedan årsskiftet (SÅ). Basvaluta samt omräknat till svenska kronor, i procent:

      Oktober (USD) SÅ   Oktober (SEK) SÅ      
Fond    -9,5      -15,4  -7,0      -5,6     
Jmf-index -10,8     -18,2  -8,4      -8,7     

Under månaden bidrog innehav inom sällanköpsvaror bäst till avkastningen, lett av utbildningsbolaget TAL Education, som enligt förvaltarna tog igen en del av dess tidigare tapp.

Sämst portföljbidrag kom från Tencent och Kweichow Moutai. Oro kring licenser för mobilspel gäckade Tencents aktiekurs, och spekulation avseende konsumtionsskatt satte press på Kweichow Moutai, skriver förvaltarna. Kweichow Moutai, som bland annat tillverkar alkoholhaltiga drycker, är mest känt för sin spritdryck Baijiou. Baijiou anses vara Kinas nationaldryck och är världens mest konsumerade spritdryck, enligt sajten scmp.com. Förvaltarteamet är fortsatt positiva till både Tencent och Kweichow Moutai, och skriver att “styrkorna för dessa två marknadsledare är intakta på medellång till lång sikt”.

Angående den senaste tidens svaga aktiemarknad i Kina meddelar Bin Shi, Yu Zhang och Denise Cheung att de har använt nedgångarna till att öka i de kärninnehav där förvaltarna har hög övertygelse.

Portföljen är fortsatt fokuserad på den inhemska kinesiska tillväxtresan, skriver förvaltarna, som tillägger att fonden är väl positionerad i utvalda bolag med solida långsiktiga tillväxtutsikter. På sektornivå återfinns IT och finansiella tjänster i topp, med 23,9 respektive 23,3 procent av portföljvärdet. Därpå följer sällanköpsvaror, som står för 14,4 procent av aktiefonden portföljexponering, framgår av månadsrapporten.

De tio största innehaven i UBS Equity China Opportunities. (Källa: UBS)

De tio största innehaven i UBS Equity China Opportunities. (Källa: UBS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR