Ålandsbanken: Höjt aktievikt till 70% anser marknaden väl pessimistisk

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Brist på kvalificerad arbetskraft, inte en svag efterfrågan, är huvudorsaken till att tillväxten väntas växla ned under 2019. Konjunkturuppgången kan dock förlängas av att företagen ökar sina kapacitetsinvesteringar, vilket sannolikt bör ske på grund av bra bolagsrapporter, brist på arbetskraft och starka balansräkningar.

Det skriver Ålandsbanken i en marknadsutblick, där de som skäl för ökade investeringar även pekar på att kreditgivningen till icke-finansiella företag i EMU varit återhållsam sedan finanskrisen, vilket ger potential för en starkare investeringskonjunktur.

Ålandsbanken har lyft sin aktievikt från 60 till 70 procent, då banken bedömer att börsen värderas alltför pessimistiskt.

“Vi noterar att flera nordiska verkstadsbolag, trots starka delårsrapporter och optimistiska framtidsutsikter, värderas mer än två standardavvikelser lägre än sitt historiska genomsnitt”, skriver Ålandsbanken.

Vidare anser banken att marknadens prissättning reflekterar en förväntan om intäktsbortfall i samma härad som kunde skönjas i samband med finanskrisen 2008/2009 och under eurokrisen 2012.

“Vi har svårt att ta till oss en så negativ konjunkturbild och räknar med att marknadens nedpressade riskaptit är ett tillfälle att utnyttja, men vi utvärderar utvecklingen så att vi snabbt kan korrigera vår exponering”, heter det.

Sett till geografisk aktieallokering ges Norden och USA en övervikt, samtidigt som övriga Europa och tillväxtmarknader tilldelas undervikt.

På räntesidan förutser Ålandsbanken en låg förväntad real avkastning (nominell avkastning minus inflation) framöver i Europa, då man bedömer att ECB inte lär påbörja sina räntehöjningar förrän andra halvåret 2019.

Banken uppges föredra flexibla räntefonder, med möjlighet att generera positiv avkastning även i ett läge då obligationsräntor försiktigt stiger. Långa räntepapper, som normalt faller i värde då räntan stiger, ges en undervikt, och här menar Ålandsbanken att stigande inflation samt inflationsförväntningar ligger i korten. Stigande inflation innebär incitament för centralbanker att höja styrräntan, för att kyla ned ekonomin. I tillägg till det nämner banken att centralbankernas minskade nettoköp av obligationer pekar mot stigande räntor.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR