Värdeaktier tar över från tillväxt, enligt Morgan Stanley

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Värdeaktier tar över stafettpinnen från tillväxtaktier i USA, enligt Morgan Stanleys aktiestrateger.

Bankens strateger rekommenderar en större andel aktier som handlas till låga nyckeltal och en lägre andel aktier i bolag som erbjuder hög tillväxt, skriver Business Insider.

Under en lång följd av år har läget sett annorlunda ut, då tillväxtaktier gått betydligt bättre än värdeaktier.

“Vi tror att det sker en stor förändring i ledarskapet från tillväxt till värde, något som kan visa sig mer ihållande än de flesta tror”, säger Mike Wilson, chefsstrateg för amerikanska aktier vid Morgan Stanley, i ett utskick.

En bakomliggande faktor till den väntade förändringen är stigande räntor, som fått marknaden att börja premiera låga värderingar. För 2019 räknar Mike Wilson med att S&P 500 kommer att avsluta året vid 2.750, vilket skulle innebära en blygsam ökning jämfört med måndagens stängningsnotering 2.673. Chefsstrategen räknar dock med stor volatilitet under året, på grund av en “betydande avmattning i vinsttillväxten”.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR