• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli: AAA-rating till ränteförvaltaren Gustav Fransson

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Gustav Fransson, förvaltare för Coelis räntefonder Nordisk Företagsobligationsfond samt Likviditetsstrategi, har tilldelats den högsta möjliga förvaltarratingen, AAA, av fondanalyssajten Citywire.

Det framgår av ett pressmeddelande från Coeli.

De två fonder Gustav Fransson ansvarar för förvaltas aktivt med fokus på fundamental bolagsanalys. Coeli Likviditetsstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond startade 2010 respektive 2014, och Fransson, som började på Coeli 2008, har varit med från start i bägge.

“Nyckeln till framgång står att finna i ett konsekvent och tålmodigt förvaltningsarbete - sedan starten av Nordisk Företagsobligationsfond har vi hållit oss till en och samma strategi. Kortfattat kan strategin beskrivas som att vi är långsiktiga och letar efter bolag där den möjliga avkastningen är god i förhållande till de bedömda riskerna. Analysen är centrerad kring kassaflöden och uthålligheten i bolagens affärsmodell”, svarar Gustav Fransson Fonder Direkt, på frågan vad som möjliggjort fondernas framgångar.

På tre års historik kammar förvaltaren, med en totalavkastning på 10,8 procent för Nordisk Företagsobligation, hem förstaplatsen som den förvaltare med bäst totalavkastning inom kategorin “Bonds - Swedish Krona”. På ett års historik ligger han på fjärde plats, med en avkastning på 1,7 procent, enligt Citywire.

En naturlig del i de två Coelifondernas förvaltningsarbete är att försöka hitta bolag med potential till förbättrad kreditkvalitet. När ett bolags kreditkvalitet höjs kräver investerare i regel en lägre premie för att investera i dess obligationer, och ett kurslyft sker för bolagets utestående noterade obligationer.

“I analysen försöker vi vara framåtblickande och letar aktivt efter bolag som kan komma att uppfattas som starkare emittenter och därigenom betinga lägre kreditspreadar. Samhällsbyggnadsbolaget är ett exempel där bolagets ledning tydligt uttalat en ambition om att sänka den finansiella risken och efter ett par expansiva år mer fokusera på konsolidering”, säger Gustav Fransson.

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond och Coeli Likviditetsstrategi är snarlika, och har vissa överlappande innehav, men skiljer sig åt när det kommer till risk- och avkastningsmål. Likviditetsstrategi har en något försiktigare framtoning jämfört med Nordisk Företagsobligationsfond, illustrerat av att andelen innehav med en kupongränta om högst 4 procent är högre än för den senare.

Utveckling för Coeli Nordisk Företagsobligationsfond samt Coeli Likviditetsstrategi de tre senaste åren. (Källa: Infront)

Utveckling för Coeli Nordisk Företagsobligationsfond samt Coeli Likviditetsstrategi de tre senaste åren. (Källa: Infront)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR