Gladiator: Dubblat innehav i Calliditas, har nästan 7%

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Hedgefonden Gladiator, som förvaltas av Max Mitteregger, har köpt ytterligare aktier i specialistläkemedelsbolaget Calliditas varefter innehavet uppgår till drygt 2,4 miljoner aktier, motsvarande 6,9 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

I slutet av oktober uppgick Gladiators innehav till lite mer än 1,2 miljoner, eller 3,5 procent, enligt ägardatatjänsten Holdings sammanställning.

Fondens fem största innehav är i storleksordning Saab, Recipharm, Oncopeptides, Sobi och Hansa Medical, enligt Holdings. Calliditas återfinns på plats nio.

Den 1 december stänger Gladiator för nyteckning, då fonden nått en storlek som bedöms som maximal, för att avkastningsmöjligheterna inte ska hindras.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR