Nordea Fonder: Fjärde största ägare i Edgeware efter flaggning

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nordea Fonder flaggar för att ha köpt aktier i Edgeware, ett innehav som uppgår till 2.455.347 aktier, eller motsvarande 8,2 procent av kapital och röster.

Enligt ägardatatjänsten Holdings hade Nordea Fonder, som i och med transaktionen är Edgewares fjärde största ägare, inget innehav i bolaget sedan tidigare. Transaktionen ägde rum den 27 november, framgår av flaggningsmeddelandet.

Edgeware erbjuder produkter för streaming av tv och video och är noterat på Stockholmsbörsen sedan i december 2016. Noteringen föregicks då av en emission till kursen 29 kronor, och i fondhänseende återfanns Catella Fonder samt Swedbank Robur i teckningsåtagarlistan. Robur är kvar med hela sitt innehav och innehar ägarlistans tredjeplats, medan Catella, som håller ägarlistans plats nummer sju, har minskat med en tredjedel sedan introduktionen.

Edgewares aktie handlas på torsdagseftermiddagen till 13:04 kronor, en uppgång om 6,5 procent för dagen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR