Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond               Tidigare     Ny     
Navigera Aktie 1         Large blend   Large growth
GAM MultiBond Global Infl Lnkd Bd Small growth   Small value
Matthews Asia Funds Asia Focus  Large blend   Large growth
HSBC GIF Turkey Equity      Mid blend    Small blend
Comgest Growth Latin America   Mid blend    Mid growth
Janus Henderson Hrzn China I2   Large blend   Large growth
Barings Global Flexible Allc   Large value   Mid blend

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR