Har skogen gjort sitt för denna cykel?

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Skogsrelaterade aktier har de senaste åren tuffat på uppåt, med draghjälp från en gynnsam global konjunkturbild. Exempelvis har den börshandlade fonden Ishares Global Timber & Forestry ETF (där nordiska SCA, Holmen, UPM-Kymmene och Stora Enso ingår bland 24 innehav), stigit 91 procent sedan 1 januari 2012.

Men i slutet av augusti 2018 hände något, och aktiekurserna för många skogsaktier föll brant.

Kursutveckling sedan 1 januari 2012 för Ishares Global Timber & Forestry ETF samt Invesco MSCI Global Timber ETF. I dollar. (Källa: Morningstar)

Kursutveckling sedan 1 januari 2012 för Ishares Global Timber & Forestry ETF samt Invesco MSCI Global Timber ETF. I dollar. (Källa: Morningstar)

“Vi tror att det är på grund av de dystrare globala utsikterna. Investerare känner att vi är närmare, eller redan har passerat, toppen av den här cykeln, och har därför minskat sin cykliska exponering. Skogsrelaterade aktier har presterat extremt väl de senaste fem åren, så möjligen var de mogna för vinsthemtagning också”, kommenterar Aki Kostiander, förvaltare och chef för reala tillgångar på kapitalförvaltaren United Bankers.

Skogsägande börsbolag får huvudsakligen sina kassaflöden genom att träd förädlas till pappersmassa som blir till bland annat kartong, till olika typer av papper, eller till sågade trävaror. Grovt förenklat handlar det om ett verksamhetsområde under strukturell tillväxt (massa, förpackningsmaterial), ett under strukturell nedgång (tryckpapper) samt ett med ett stort konjunkturberoende (sågade trävaror).

Förpackningsindustrin för träbaserade material spås enligt många bedömare en ljus framtid, bland annat då ökad e-handel höjer efterfrågan på kartong. Samtidigt rör sig trenden inom områden som restaurangers matförpackningar bort från plast och mot träbaserade lösningar, till följd av ökad miljömedvetenhet.

Det europeiska massapriset har stigit brant sedan början på 2017. Mätt från i mars 2009 har priset fördubblats. (Källa: Bloomberg)

Det europeiska massapriset har stigit brant sedan början på 2017. Mätt från i mars 2009 har priset fördubblats. (Källa: Bloomberg)

Inom tryckpappersindustrin däremot är efterfrågetrenden tydligt negativ sedan ett antal år tillbaka, något som kortfattat reflekterar en allt större andel digitalt läsande. Statistik från organisationen för europeiska tryckpappersproducenter, Eurograph, visar exempelvis att de totala europeiska leveranserna minskade med 8,5 procent i september jämfört med samma månad 2017.

En tabell över utvecklingen för de europeiska leveranserna av olika typer av tryckpapper, i jämförelse med 2017.

En tabell över utvecklingen för de europeiska leveranserna av olika typer av tryckpapper, i jämförelse med 2017.

Att tryckpapper är på nedgång är dock ingen nyhet för skogsbolagen, som de senaste åren i många fall satsat stora belopp på att lägga om sin produktion från papper mot förpackningsmaterial. Något som snarare oroar investerare är att en vikande konjunktur ska leda till exempelvis ett strypt husbyggande, där segmenten sågade trävaror och säckpapper spelar en viktig roll.

“Timmerpriserna i USA har fallit brant och byggaktiviteten har bromsat in, men det är mest ett amerikanskt bekymmer. Vad som är mer oroande för sektorn är risken för ett eskalerande globalt handelskrig, och den kinesiska ekonomins inbromsande momentum”, säger Aki Kostiander.

Att begränsa beskrivningen av skogsförädling till förpackningar, papper och sågade trävaror är dock att underskatta trädens potential. Dörren står på glänt till bred kommersialisering av många nya användningsområden, inom allt från mat och läkemedel till biobränslen.

Fördjupning på ämnet finns att ta del genom Danske Banks temaartikel “Skogen går från basindustri till high-tech”, som återfinns på sida två i det här länkade nyhetsbrevet Skog & Ekonomi nr 3 2018.

För den som vill investera i fonder med ren skogsexponering ser utbudet dessvärre inte helt uppmuntrande ut i dagsläget. En sökning i Morningstar ger noll träffar.

Aki Kostianders United Bankers har fonden UB Skog, men i Sverige är den tills vidare (till skillnad från i Finland) endast tillgänglig för professionella investerare. Anledningen är att fonden direktinvesterar i skogsfastigheter, något som enligt Finansinspektionens reglemente hindrar försäljning till svenska privatpersoner.

Vidare är de två ETF-alternativ från textens början inte heller tillgängliga, sedan införandet av EU:s värdepappersdirektiv Mifid2 i januari 2018. Kvar blir direktägande i aktier, i form av exempelvis SCA, Holmen och Stora Enso. Den som vill ha inspiration till aktieköp i utländska skogsbolag kan ta en titt i innehavslistorna för Ishares Global Timber & Forestry ETF samt Invesco MSCI Global Timber ETF. Portföljernas samtliga aktieinnehav finns redovisade på Blackrocks (Ishares) respektive Invescos hemsidor.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR