Danske Bank: Rekommenderar övervikt Asien efter G20-framsteg

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Helgens möte mellan USA:s och Kinas presidenter Donald Trump och Xi Jinping var ett steg framåt och innebär ett eldupphör i handelskonflikten. Dock har Donald Trump tidigare visat att han snabbt kan byta fot, och om än det är positivt att USA avstår från att höja Kinatullarna från 10 till 25 procent, så betyder det inte att handelskonflikten är över.

Det skriver Danske Bank i sitt veckobrev House view, där det konstateras att tillväxtmarknader har drabbats hårdast av handelskriget. En del av närtidsosäkerheten uppges nu ha avlägsnats, vilket är bra för både USA och Kina. Då kinesiska aktier tagit mest stryk är uppsidan störst där, anser Danske Bank, som för närvarande rekommenderar en övervikt i Asien.

Överenskommelsen mellan USA och Kina, som gäller i 90 dagar, innebär att USA avvaktar med att höja tullarna mot att Kina åtar sig köpa en betydande mängd jordbruksprodukter, energi samt industrivaror från USA.

“Hur diskussionerna förlöper härifrån kommer att vara viktigt för de finansiella marknaderna, och vi bedömer att risken är hög att det fortsätter att bidra till ökade kursrörelser”, skriver Danske Bank.

En kommande riskfaktor är det brittiska parlamentets omröstning om premiärminister Theresa Mays föreslagna Brexitavtal, som sker den 11 december. Danske Bank förväntar sig att avtalet röstas igenom, vilket enligt banken skulle ta bort ännu en risk för europeiska aktier.

“Skulle mot förmodan avtalet röstas ner, kommer det innebära fortsatt press på aktier och på det brittiska pundet”, enligt veckobrevet.

På onsdag håller Federal Reserves ordförande Jerome Powell tal, och marknaden kommer noga väga in de nyanser Fedchefen kommunicerar, för att försöka lista ut hur många räntehöjningar som väntar nästa år, konstaterar Danske Bank. Vid Powells tal i förra veckan signalerade han att styrräntan är nära neutral nivå, vilket tolkades som betydligt mer återhållsamt än Fedchefens kommentarer i oktober, om att Fed funds-räntan ännu var en bra bit ifrån neutral nivå. Orsaken som då uppgavs till detta var att hålla inflationen i schack, men i Powells anförande förra veckan pekade han på att den amerikanska tillväxttakten minskar och att den nuvarande styrräntan alltså är nära en neutral nivå.

Hållpunkter att syna denna vecka är enligt Danske Bank amerikansk ISM (måndag), amerikansk sysselsättnings- och lönestatistik (fredag) samt PMI (måndag) och BNP (fredag) för eurozonen.

Danske Bank väntar sig en BNP-tillväxt om 1,7 procent i eurozonen för det tredje kvartalet.

“De olika komponenterna i BNP-siffran kan dock bli viktigare än totalen, eftersom de kan ge en ledtråd om var sentimentet är som svagast”, skriver banken.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR