Fondexperter föredrar nordamerikanska aktier kommande 12 månader

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nordamerika är den börsregion som rankas högst gällande utsikterna för den kommande tolvmånadersperioden, samtidigt som Östeuropa hamnar på sista plats.

Det visar 2018 års SFEI-rapport (Svenskt Fondexpertindex), som SPP/Storebrand står bakom, enligt ett pressmeddelande från SPP.

Hållbarhet blir allt viktigare för fondexperterna, enligt rapporten. 70 procent svarar att det är mycket viktigt att en fond har en hållbarhetspolicy, vilket uppges vara en kraftig ökning från i fjol. Vidare väntar sig nio av tio fondexperter att hållbarhetsaspekten kommer att bli än viktigare i framtiden.

Det uppges även att andelen som använder gröna obligationer har fördubblats jämfört med undersökningen året innan, till 40 procent.

“Inte minst utvecklingen för gröna obligationer är mycket spännande att följa, då denna investeringsform nu verkligen tycks få fäste bland professionella investerare”, säger Lars Pettersson, försäljningschef på Storebrand AM i Sverige och SPP Fonder.

Ett temakapitel vigs i årets SFEI-rapport åt politiska faktorer och dess påverkan på fondförvaltning och fondutvärdering de senaste fem åren. En majoritet av fondexperterna uppger sig kunna hantera dagens politiska klimat med befintliga förvaltningsmodeller. 20 procent svarar dock att de har genomfört, eller planerar att genomföra, förändringar.

“Det är intressant att se hur fondexperterna resonerar kring den här frågeställningen. Till stor del tycks de kunna hantera dagens politiska landskap med sina nuvarande förvaltningsprocesser och de tycks inte påverkas i så hög utsträckning av enstaka politiska utspel”, säger Lars Pettersson, som anser att detta är något som privatpersoner eventuellt kan dra lärdom av i sitt eget sparande.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR