Indien, Indonesien och Turkiet tog hem novembermatchen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Globala aktiemarknader inledde november positivt, och världsindex MSCI World hade en vecka in på månaden stigit drygt 3 procent i dollar. Därpå tog det negativa sentimentet över och indexet föll tillbaka till -2,2 procent, för att till sist vända upp och stänga månaden på +1,1 procent.

Bland betydande regioner gick Asien exklusive Japan i täten, med en uppgång om 5,3 procent i november. Sämst gick det för Europa, som sjönk 0,9 procent.

(Källa: Morningstar)

(Källa: Morningstar)

På landnivå hamnade Indien, Indonesien och Turkiet i november månads avkastningstopp. Oktobers stora förlorare, Indien, stod för en ordentlig comeback, med en indexuppgång på 10,4 procent för MSCI India NR USD. Bland Sverigetillgängliga Indienfonder placerade sig JPM India i toppen, med en uppgång om 14,9 procent. Därpå följde BMO LGM Greater India (+13,1), Invesco India Equity (+12,2), Amundi Fds SBI FM Eqty India Select (+12,0) samt Aberdeen Global Indian Equity (+11,9).

MSCI Indonesia NR USD steg 12,3 procent, något de tre tillgängliga Indonesienfonderna samtliga drog nytta av. Fidelity Indonesia ökade 13,6 procent, JPM Indonesia Equity 13,2 och Parvest Equity Indonesia 11,0.

Turkiet, vars aktiemarknad och valuta befunnit sig i fritt fall under större delen av året, revanscherade sig kraftigt under månaden. MSCI Turket NR USD noterade +13,1 procent. På fondsidan utmärkte sig HSBC GIF Turkey Equity, som steg 12,7 procent. Hack i häl placerade sig East Capital Turkey (+12,4) och sedan Turkisfund Equities (+11,4), Parvest Equity Turkey (+11,0) samt UBAM Turkish Equity (+10,8).

Bland månadens fondförlorare var utvecklingen mer spretig på landnivå, men däremot uppträdde ett genomgående sektortema: tuff utveckling för råvarufokuserade fonder. Särskilt energifonder gick svagt, i kölvattnet av brant fallande oljepriser. Råvaru- och energirelaterade fonder med betydande tapp i november inkluderade Schroder ISF Global Energy (-9,6 procent), Swedbank Robur Råvarufond (-8,1), Proxy Petroleum Energy (-7,0), BGF World Energy A2 (-6,7) samt Parvest Energy Innovators (-6,4).

Samtliga fonders avkastning är redovisad i dollar, på grund av jämförelsesyfte med de olika länderna och regionernas aktieindex. Dollarn sjönk 0,7 procent mot den svenska kronan i november, vilket innebär att avkastningen för en svensk sparare blev något lägre än de i texten nämnda procentsatserna.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR