Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond               Tidigare     Ny     
Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq   Large growth   Large blend 
Danske Invest Latin America    Large blend   Large growth
Allianz Japan Equity       Large growth   Large blend 
Jupiter New Europe        Large value   Mid value  
Parvest Equity Brazil       Large value   Large blend 
Investec GSF Latin Amer Eq    Mid blend    Large growth
Polar Capital Financial Opports  Large blend   Large value 
Nuveen Global Infrastructure   Large blend   Large growth
Polar Capital Glbl Convert    Large blend   Mid growth 

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR