Länsförsäkringar Fonder: Köpt flera Nyfosa sedan avknoppning

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Länsförsäkringar Fonder har ökat sitt innehav i fastighetsbolaget Nyfosa, till 5,04 procent av kapital och röster, enligt ett flaggningsmeddelande.

Nyfosa delades i november ut till Hemfosas aktieägare, varpå Länsförsäkringar Fonder blev ägare till 7,6 miljoner Nyfosaaktier, motsvarande 4,5 procent av kapitalet. Det visar data från Holdings. Sedan dess finns två ökningar registrerade, varav den senaste tar Länsförsäkringar Fonder precis över femprocentsspärren.

Länsförsäkringar Fastighetsfond äger majoriteten av fondbolagets Nyfosaaktier, enligt data från Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR