Allianz Global Investors: Flaggar upp i Trelleborg

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren Allianz Global Investors har ökat sin ägarandel i industrikoncernen Trelleborg till 5,02 procent av kapitalet, enligt ett flaggningsmeddelande.

Allianz växlade upp sitt ägande i Trelleborg betydligt under november, då 5,6 miljoner B-aktier inhandlades, vilket tog kapitalförvaltaren från 2,92 till 4,99 procent av kapitalet. Det visar statistik från ägardatatjänsten Holdings, där det framgår att Allianz Europe Equity Growth Fund är den av kapitalförvaltarens fonder med klart störst ägande i Trelleborg.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR