• UPPDRAGSARTIKEL

Baltic Horizon Fund: Expanderar genom private placement

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Att som privatperson direktäga fastigheter kan vara krångligt och förknippat med stora åtaganden. När den alternativa investeringsfonden Baltic Horizon noterades på Stockholmsbörsen i december 2016 öppnades möjligheten att bli indirekt ägare till kommersiella fastigheter i Estland, Lettland och Litauen.

Fonder Direkt har frågat förvaltaren Tarmo Karotam varför han tycker att fonden är en attraktiv investering.

“I dagens lågräntevärld är Baltic Horizon, som fokuserar på kommersiella objekt med starka kassaflöden i de baltiska huvudstäderna, ett attraktivt val sett till risk kontra avkastning”, säger Tarmo Karotam.

Direktavkastningen de senaste rullande tolv månaderna ligger på 7,8 procent, enligt förvaltaren, som förklarar att fonden är REIT-liknande, med en policy att dela ut minst 80 procent av sitt kassaflöde på kvartalsbasis.

“Med en så pass attraktiv kassaåterbäring kan fonden vara ett intressant komplement, som ger riskspridningsmöjligheter för alla sorts investerare”, menar Tarmo Karotam.

Han pekar på det faktum att det genomsnittliga innevarande hyresavtalet löper ut om mer än fem år, med bundna räntor på i genomsnitt 4,3 år. Därmed kan inkomstflödena sägas vara hyfsat förutsägbara, enligt förvaltaren.

Baltic Horizons tio största hyresgäster. Den största, G4S, motsvarar 7,6 procent av portföljen. (Källa: Baltic Horizon)

Baltic Horizons tio största hyresgäster. Den största, G4S, motsvarar 7,6 procent av portföljen. (Källa: Baltic Horizon)

I november aviserade Baltic Horizon att fonden avser ta in upp till 20 miljoner euro i en så kallad private placement, riktad till institutionella investerare i utvalda europeiska länder. Kapitaltillskottet är tänkt att användas till förvärv av nya fastigheter i de baltiska huvudstäderna, för att diversifiera tillgångsbasen.

I tillägg till det väntas expansionsprojekt inom den nuvarande portföljen, som ska utöka den uthyrningsbara ytan och därmed hyresintäkterna. Ett exempel är ett projekt som involverar shoppingcentret Postimaja och biokomplexet Coca-Cola Plaza. Projektet går ut på att sammanlänka de två Tallinntillgångarna, för att på så vis addera uthyrningsbar yta mellan byggnaderna.

Visualisering av hur sammanlänkningen mellan Postimaja och Coca-Cola Plaza kan komma att se ut. (Källa: Baltic Horizon)

Visualisering av hur sammanlänkningen mellan Postimaja och Coca-Cola Plaza kan komma att se ut. (Källa: Baltic Horizon)

Utöver direktinvesteringar i fastigheter inkluderar fondens mandat investeringar i värdepapper kopplade till fastigheter. Än så länge har man dock inte utnyttjat denna möjlighet, som inte heller verkar vara aktuell i närtid.

“Vi föredrar att investera direkt och få 100 procent kontroll över investeringarna. Fondförvaltningsteamet ser för tillfället inga attraktiva fastighetsvärdepapper i Baltikum, som är värda att investera i ur en risk/avkastningsprofil”, enligt Karotam.

På frågan om det kan bli aktuellt att utvidga den geografiska inriktningen blir svaret ett tydligt nej. Endast huvudstäderna i de baltiska staterna är intressanta för fonden, säger Tarmo Karotam.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR