Vinster inte på väg ned i paritet med aktiemarknadens prissättning - Blecher

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Förvänta dig lägre avkastning från börsen den kommande tioårsperioden. De många goda år med kursuppgångar som setts sedan finanskrisen är långt ifrån ett normaltillstånd. Med det sagt värderas vissa verkstadsbolag, såsom AB Volvo, i dag som om en recession i närtid är ofrånkomlig. I Volvos fall tar dagens aktiepris höjd för ett kommande vinsttapp om hela 40-50 procent.

Det sade Carnegie Fonders Sverigeförvaltare Simon Blecher under en presentation på onsdagen, då förvaltaren även bland annat diskuterade börsens avknoppningstrend med riskkapitalbolaget Altors (Carnegie Fonders ägare) partner och grundare Harald Mix.

Simon Blecher spår att vinsterna för börsbolagen kan komma att falla nästa år, men inte i närheten av den utsträckning aktiemarknaden för tillfället verkar göra gällande. Av den anledningen ser förvaltaren ett scenario för 2019 då börsen paradoxalt nog kan komma att stiga något, trots fallande bolagsvinster. Någon recession ligger enligt förvaltaren inte i korten.

Simon Blecher passade även på att ge sin syn på vilka Sverigenoterade börsbolag han menar är närmast någon form av uppdelning, och lägst odds för en strukturomvandling tillskrev förvaltaren ABB, Sandvik samt Volvo.

(Källa: Carnegie Fonder)

(Källa: Carnegie Fonder)

Carnegie Sverigefond har innehav i samtliga ovan listade aktier, enligt data från Morningstar.

Vidare avhandlades för- och nackdelarna med att driva bolag i publik kontra privat regi. Harald Mix uttryckte att det kan vara behändigare att ta krafttag och göra stora förändringar i bolag som inte har kravet på sig att ständigt leverera resultat på kvartalsbasis. Samtidigt pekade han på fördelen med att kunna köpa och sälja aktier över marknaden. I en onoterad miljö finns risken att man som investerare helt går miste om möjligheten att förvärva aktier, när det sker affärer av den typ då endast en investerare erbjuds att delta, resonerade Altorgrundaren.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR