Tillväxtmarknadsrevansch i november, men minus för året

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Ett antal tillväxtmarknader som hittills haft ett surt börsår revanscherade sig i november, och tillväxtmarknadsindex MSCI Emerging Markets steg drygt 4 procent i dollar. Sedan årsskiftet är dock avkastningen alltjämt klart negativ, med en nedgång på 11,6 procent per den 5 december.

“De marknader som tagit mest stryk av handelskrig, konjunkturoro och allmänt svag riskaptit under hösten lyfte relativt sett mest när börsen vände upp i november. Det gäller exempelvis asiatiska marknader som Indien och Kina”, skriver Danske Banks seniora strateg Maria Landeborn i en kommentar till Fonder Direkt.

En marknad som stack ut positivt i november var den turkiska börsen, som avancerade drygt 13 procent i dollartermer.

“Även den turkiska börsen steg efter att ha varit kraftigt pressad av politisk oro, valutakris, skenande inflation och stigande räntor. Uppgången i november är dock en ganska klen tröst, för sedan toppen i januari är nedgången fortfarande cirka 17 procent”, enligt Maria Landeborn.

Trots stigande börser på global basis förmådde emellertid inte Europa dra nytta av det förbättrade stämningsläget. MSCI Europe slutade månaden på -0,9 procent.

“Europa hängde inte med i kursuppgången. Det är den region där den politiska riskbilden är störst till följd av Brexit, Italiens budgetkonflikt med EU samt handelskriget som tynger europeiska aktier”, resonerar Maria Landeborn.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR