AP-Fonderna: Tredje och Fjärde AP tecknare i Xsprays RE

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Xspray Pharma har genomfört en riktad nyemission av 1.370.000 aktier som beräknas tillföra bolaget cirka 92 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Unionen, Tredje AP-Fonden och Fjärde AP-Fonden, har tecknat aktier i emissionen, skriver bolaget.

“Som ett resultat av de positiva resultaten för produktkandidaten HyNap-Dasa, som presenterades tidigare i höst, står vi i en stark position för att ta våra unika HyNap-kompositioner, som omfattar ett antal proteinkinashämmare (PKI), till marknaden. Detta är ett viktigt steg mot att bli en ledande aktör för PKI:er där vi tar itu med relevanta medicinska behov och ökar tillgängligheten av läkemedel på cancermarknaden”, säger bolagets vd Per Andersson i pressmeddelandet.

Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande med Carnegie Investment Bank och Zonda Partners som rådgivare. Teckningskursen blev 67 kronor per aktie, att ställas mot torsdagens stängningskurs på 70:40 kronor, vilket innebär en rabatt på 4,8 procent. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till cirka 9,1 procent.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR