Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond               Tidigare     Ny     
KLP AksjeNorge Indeks II     Large blend   Mid blend  
Handelsbanken Fund Commodity   Mid blend    Large blend 
HealthInvest Value Fund      Large blend   Large value 
Nordea 1 - Indian Equity     Large growth   Large blend 
Länsförs Bekväm Fond Defensiv   Large growth   Large blend 
Holberg Triton          Small growth   Small blend 
Handelsbanken Multi Asset 15   Large growth   Mid growth 
Öhman Systematic Cross Asset   Large blend   Large growth
Nordic Cross Stable Return    Mid blend    Mid growth 
Fisher Invts Instl Asia ex-Jap Eq Large blend   Large growth
Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR