Första AP-Fonden: Starbreeze kurskollaps "beklaglig"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Företagsrekonstruktion, husrannsakan till följd av misstanke om grovt insiderbrott, ledningsavhopp, och en aktiekurs som kollapsat 95 procent på bara sex månader. Rubrikerna kring spelutvecklaren Starbreeze har varit många de senaste veckorna.

Utöver de sparare som direktäger aktien har även bolagets haveri drabbat fondsparare. Främst har andelsägarna i Swedbank Robur Ny Teknik påverkats negativt, och Starbreeze portföljvikt i fonden har i och med kursnedgången minskat från drygt 1,1 till drygt 0,1 procent av portföljvärdet, enligt data från Morningstar.

Men det inträffade får även en indirekt påverkan på svenska folket som helhet då statliga Första AP-fonden, som förvaltar en del av kapitalet i det svenska inkomstpensionssystemet, investerat cirka 700 miljoner kronor i Starbreeze. Beloppet motsvarar omkring 2,2 procent av värdet på fondens svenska aktieportfölj, en andel som naturligt nog nu minskat drastiskt, och värdet på innehavet har kapats till 28 miljoner kronor.

Fonder Direkt har ställt ett antal frågor kring utvecklingen för denna investering till Första AP-fondens kapitalförvaltningschef Mikael Angberg. Angberg hänvisar till fondens kommunikationschef Ossian Ekdahl, som besvarar frågorna.

Första AP förvaltar svenska folkets pensionspengar och har på hemsidan som rubrik under fliken “Vårt uppdrag” att “Vi stabiliserar de svenska pensionerna”. Har ni någon generell kommentar angående Starbreeze-innehavets utveckling?

“Det är beklagligt att värdet på innehavet i Starbreeze utvecklats negativt, men för att leverera en god avkastning över tid så är det nödvändigt att ha ett noga avvägt inslag av investeringar med högre risk - och därmed möjlighet till högre avkastning - i portföljen. Vi förvaltar idag 330 miljarder kronor i en global portfölj med aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, riskkapitalfonder med mera.”

Var ni medvetna om bolagets prekära finansiella läge, som innebar att det nya Walking Dead-spelet behövde bli en stor succé, för att bolaget inte skulle hamna på obestånd?

“Vi följer den finansiella rapporteringen från de bolag vi investerar i och har varit medvetna om det ekonomiska läge som redovisats i bolagets rapporter.”

Kan Första AP-fonden tänka sig att skjuta till mer pengar till Starbreeze, om bolaget söker ny finansiering?

“Vi kommenterar aldrig våra planer vad gäller vare sig potentiella tilläggsinvesteringar, nya förvärv eller avyttringar.”

Vilka lärdomar drar fonden av det som inträffat med Starbreeze?

“I en så bred portfölj som Första AP-fondens kommer det alltid att finnas innehav som utvecklas negativt. Utvecklingen i Starbreeze är beklaglig, men vi bedömer att vår totala riskexponering är väl avvägd.”

Kommer fonden bli mer restriktiv med högriskinvesteringar efter detta?

“Vi monitorerar ständigt riskprofilen i vår portfölj och gör de justeringar som bedöms nödvändiga för att leverera en optimal avkastning.”

På onsdagen meddelade Starbreeze att bolaget samarbetar med Ekobrottsmyndigheten och att husrannsakan inte påverkar den pågående företagsrekonstruktionen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR