• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Sverige: +0,9% i november, defensiva innehav gav stöd

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fortsatt konjunkturoro ledde till en nedgång på 1,6 procent för Stockholmsbörsen (SIX PRX) i november, samtidigt som aktiefonden Coeli Sverige steg 0,9 procent. En hög andel defensiva innehav innebar att fonden stod emot bra, när cykliska bolag tappade mark.

Det skriver portföljförvaltaren Mattias Eriksson i en månadskommentar.

Avkastning för Coeli Sverige och dess jämförelseindex (SIX Portfolio Return Index) under månaden och sedan årsskiftet (SEK, i procent:

November  Sedan årsskiftet                   
Fond     +0,9   -1,6                   
Jmf-index   -1,6   +1,7                   

Bäst utveckling bland portföljinnehaven under månaden stod Billerud Korsnäs och Essity för, vars aktier steg 12,1 respektive 11,6 procent, enligt förvaltaren. Bland övriga defensiva innehav som presterade väl märks it-distributören Atea och omsorgsbolaget Humana, med uppgångar på 7,9 respektive 7,6 procent, enligt kommentaren.

“Om priset på massa, som är bolagets största råvarukostnad, inte tar ytterligare ett steg uppåt bör vi se betydligt högre rörelsemarginal och vinst för Essity”, skriver Mattias Eriksson.

Förvaltaren noterar att Dagens Industri rapporterat om ett möjligt bud på Billerud Korsnäs, och menar att den typen av spekulationer är en naturlig konsekvens av att bolaget värderas alldeles för lågt.

“Vår bedömning är att Billerud Korsnäs bör kunna generera ett fritt kassaflöde på över 2 miljarder kronor per år, vilket kan jämföras med dagens börsvärde på drygt 24 miljarder. Nu när bolaget inom kort lämnar en investeringstung period bakom sig är förutsättningarna att kraftigt förbättra kassaflödet bättre än någonsin”, skriver Mattias Eriksson.

Bland negativa bidragsgivare till avkastningen i november återfanns Volvo, NRC Group och Stillfront, vars aktier föll 7,5, 8,8 respektive 5,5 procent, enligt kommentaren. I Volvos fall nämner Eriksson att Coeli noterat “en kraftig uppgång för avbokade lastbilar i Nordamerika”. Förvaltaren menar att järnvägsunderhållaren NRC Groups rapport för det tredje kvartalet kom in något svagare än väntat, men anser att bolagets framtid ser ljus ut, sett till tillväxtmöjligheterna och den kommande fusionen med VR Track. Coeli är fortsatt positiva till aktien, skriver Mattias Eriksson.

Kursnedgången i spelutvecklaren Stillfront, som tappat ganska exakt halva sitt börsvärde sedan kurstoppen i maj, har inte avskräckt förvaltaren.

“Efter att vi besökt bolagets största studio är vi dock stärkta i vår positiva syn. Bolaget har bra förutsättningar att växa både organiskt och via förvärv de kommande åren och därmed visa mycket bra vinsttillväxt”, meddelar Mattias Eriksson.

Coeli Sveriges fem största positioner per den 30 november. (Källa: Coeli)

Coeli Sveriges fem största positioner per den 30 november. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR