Danske Bank: Marknaden oväntat svag sett till ekonomisk data

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En spännande vecka väntar för finansmarknaderna, med en uppsjö av makrohändelser som kommer sätta sina avtryck. Brexitomröstning, ECB-möte, inflationssiffror i både USA och Sverige, inköpschefsindex (PMI) i USA samt kinesiska siffror för industriproduktion, detaljhandel och investeringar, finns bland årets 50:e veckas hållpunkter.

Det framgår av Danske Banks veckobrev House view.

Banken konstaterar att förra veckan återigen avslutades med branta fall på USA-börserna, och menar att de ekonomiska data som presenterats den senaste tiden borde ha gett bättre stöd till marknaden.

“PMI var något högre än väntat, aktiviteten i industrin var helt okej och fredagens amerikanska arbetsmarknadsstatistik visade på en solid jobbtillväxt, låg arbetslöshet och kontrollerade löneökningar. Trots det har sentimentet förblivit surt till följd av oro över konflikten mellan USA och Kina, fallande oljepriser och allmän oro för svagare tillväxt”, enligt veckobrevet.

I tillägg till det har räntekurvan mellan den amerikanska fem- och tvååriga statsobligationen inverterats, något som oroar investerare och sprider rädsla för lågkonjunktur. Enligt Danske Bank pekar dock historisk data på att S&P 500 gett en mycket god avkastning efter det att kurvan inverterats de senaste gångerna.

Gällande ECB-mötet kommer centralbankschefen Mario Draghi på torsdag presentera sin syn på den europeiska ekonomin.

“Draghi & co väntas vara oerhört försiktiga med att uttrycka sig på ett sätt som kan uppfattas som det minsta hökaktigt med tanke på det sköra sentimentet”, skriver Danske Bank, som förväntar sig att styrräntan hålls oförändrad.

Allt sammantaget uppges banken alltjämt anse att bilden av en stabil global ekonomi och god vinsttillväxt i bolagen är intakt. Trots all politisk oro är Danske Bank positiva till aktier på tolv månaders sikt, skriver de.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR