• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN m2: +1,9% i nov, fortsatt attraktiv portföljvärdering - förvaltare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fastighetssektorn är fortsatt attraktiv tack vare stabil och växande omsättning, låga finansieringskostnader samt solida kassaflöden.

Det skriver Michael Gobitschek, som förvaltar den globala fastighetsfonden SKAGEN m2, i en månadsrapport.

Alla ögon är nu riktade mot Europa, med tanke på Brexitomröstningen och den italienska budgeten, enligt förvaltaren. Michael Gobitschek konstaterar att BNP i Tyskland och Sverige har minskat för första gången sedan 2015 respektive 2013, och menar att detta är värt att övervaka.

Avkastning för SKAGEN m2 och dess jämförelseindex (MSCI ACWI IMI ex REITS NR USD) under månaden och sedan årsskiftet (SEK, i procent):

November  Sedan årsskiftet                   
Fond     +1,9      +5,6                   
Jmf-index  +4,6      +1,0                   

Bland innehaven har svenska logistikfastighetsbolaget Catena varit den bäst presterande aktien i november, efter att bolaget rapporterat ett solitt kvartal i slutet av oktober. Därefter placerade sig japanska Mitsui Fudosan efter att en återhämtning skett på den japanska fastighetsmarknaden.

Fondens bästa respektive sämsta portföljbidrag i november. (Källa: SKAGEN Fonder)

Fondens bästa respektive sämsta portföljbidrag i november. (Källa: SKAGEN Fonder)

Den brasilianska bostadsutvecklaren MRV samt den amerikanska kontorsoperatören Columbia Property Trust utmärkte sig negativt i avkastningsbemärkelse, enligt rapporten.

Inga nya positioner togs och inga avyttringar skedde i november, skriver Michael Gobitschek som anser att fondportföljen fortsatt handlas till en attraktiv värdering, trots att en viss återhämtning skett efter den marknadskorrektion som varit.

SKAGEN m2:s tio största innehav per den 30 november. Hembla bytte den sista oktober namn från D Carnegie. Totalt sett innehåller portföljen 33 fastighetsaktier. (Källa: SKAGEN Fonder)

SKAGEN m2:s tio största innehav per den 30 november. Hembla bytte den sista oktober namn från D Carnegie. Totalt sett innehåller portföljen 33 fastighetsaktier. (Källa: SKAGEN Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR