• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Global Selektiv: +0,6% i nov, ser portföljuppsida om 15% på 12 månader

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Marknaden brottas med att hantera en kombination av högre räntor, handelskrig och sjunkande europeiskt konsumentförtroende. Aktiemarknaden har troligen diskonterat det mesta av de negativa nyheterna efter fallet i oktober, och därmed lär ytterligare negativa data krävas för vidare nedgångar.

Det skriver den globala aktiefonden Coeli Global Selektivs förvaltare Andreas Brock och Henrik Milton i en månadskommentar, där de menar att många aktier blivit riktigt billiga, men att det krävs en stabilare makrobild för att det ska vara läge att börja “bottenfiska”.

Avkastning för Coeli Global Selektiv och dess jämförelseindex (MSCI ACWI NR EUR) under månaden och sedan årsskiftet (SÅ). Mätt i fondens och jämförelseindex basvalutor samt svenska kronor, i procent:

      November   SÅ   November   SÅ         
Fond    +0,6 (SEK) +3,9  +0,6 (SEK) +3,9        
Jmf-index  +1,5 (EUR) +3,4  +1,0 (SEK) +8,3        

Bland positiva avkastningsbidrag under månaden nämns den indiska banken HDFC och betalningsbolaget American Express, medan it-bolaget Apple och finanstjänstebolaget Broadridge återfanns bland de innehav som tyngde utvecklingen.

Sett till portföljförändringar i november meddelas att fonden sålde sina sista aktier i det kinesiska it-konglomeratet Tencent, detta då förvaltarna bedömer att bolaget inte längre styr över sitt eget öde. Andreas Brock och Henrik Milton skriver att “det kommunistiska partiets inverkan på företagets dagliga affärer börjar bli för stark och ha för stor negativ inverkan. Företagets framtid är nu inte längre under ledningens kontroll.”

Förvaltarna reflekterar över att Coelis globalfond nu har existerat i fyra år och konstaterar att de blivit överraskade av flera makrohändelser under denna tidsperiod.

“Hade någon för fyra år sedan sagt till oss att Storbritannien skulle lämna EU och att Trump skulle bli president så skulle vi inte tro på det”, formulerar de sig exempelvis. Portföljteamet räknar med att makromiljön de kommande fyra åren kommer vara lika oförutsägbar som under de fyra som precis passerat, och nämner europeiska räntor, konjunktur, handelskrig och klimatfrågor bland faktorer att beakta.

“Frågorna är många och svaret från oss som förvaltar era pengar är att vi gör allt vi kan för att hantera och parera makromiljöns händelser. I slutändan är det alltid våra fantastiska företag som vi har investerat i som är den yttersta anledningen för att era pengar över tid kommer växa”, skriver Andreas Brock och Henrik Milton. Företag de lyfter fram i sammanhanget är Estee Lauder, L’Oréal, 3M och Wirecard, som alla benämns som ledande inom vad de gör, uppges ha starka balansräkningar och hungriga ledningar.

Fördelning över geografi och bransch för Coeli Global Selektivs aktieportfölj. (Källa: Coeli)

Fördelning över geografi och bransch för Coeli Global Selektivs aktieportfölj. (Källa: Coeli)

Förvaltarna anser att fonden är positionerad för att kunna leverera en avkastning på omkring 15 procent på ett års sikt, tack vare en spännande innehavsmix. Kombinationen av vad portföljteamet kallar “Champions” och “Special Situations” ger en otroligt slagkraftig portfölj, skriver de.

De fem största innehaven var vid november månads utgång Mastercard, Global Payments, Microsoft, Thermo Fischer samt Worldpay.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR