Danica Pension Sverige: Fördelar vara neutral aktör - vd

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Danske Bank-ägda Danica Pension säljer sin svenska pensionsverksamhet för runt 2,6 miljarder svenska kronor, något Nyhetsbyrån Direkt rapporterade om på tisdagsmorgonen. Köpare är ett konsortium bestående av private equity-bolagen Polaris och Acathia samt de institutionella investerarna Sampension och Unigestion.

Fonder Direkt har fått en pratstund med Danica Pension Sveriges vd Claes Carlson för att ta reda på vad förändringen innebär för bolagets kunder.

Många svenskasparare har valt Danica Pension för fondförvaltning inom sin tjänstepension. Vad innebär den här ägarförändringen för spararna?

“Absolut ingenting, spararna blir kvar i sina fondval. Det är samma bolag och organisation men med en ny ägare, så för spararnas vidkommande är det ingen skillnad. Däremot kan det på sikt bli en fördel med ägare som kan fokusera på försäkringsbolaget till 100 procent.”

Vet, eller har du fått någon indikation om varför Danske Bank säljer den svenska pensionsverksamheten?

“Danske Bank har varit en fantastisk ägare, men på senare tid har man konstaterat att det inte finns särskilt stora synergier i att driva den svenska försäkringsverksamheten. Vår affärsmodell skiljer sig från den i Danmark och Norge, eftersom vi är en leverantör av en produkt till Danske Banks kunder, men även till andra samarbetspartners. Banken fick egentligen inte några större fördelar av att äga oss, utan kan nu istället fokusera på kundintegrationen, som är deras huvudsakliga uppgift.”

Danica Pension Sverige går nu från en stor till fyra olika ägare, givet att affären passerar myndighetsgodkännanden. Vad anser du om den nya ägarstrukturen?

“Den nya ägarbilden innebär egentligen två passiva och två mer aktiva ägare, där det är Polaris och Acathia som kommer vara ägarrepresentanter, och som har två olika kompetenser. Den tyska (Acathia; reds anm) kan försäkringsägande, vilket är jättebra, och kommer med ett europeiskt perspektiv. Polaris är en stark ägare som har för avsikt att vidareutveckla oss. Danica Pension Sverige får i och med ägarbytet en friare roll och det kommer bli lättare för oss att vara en neutral aktör. Det har funnits fördelar att vara ägda av Danske Bank, men om man ska vidareutveckla affären på den svenska marknaden finns en klar fördel i att vara neutral.”

Du ser inte att det kommer bli några förändringar sett till det valbara fondutbudet hos Danica Pension Sverige inom olika avtalsområden?

“Fondutbudet ska hela tiden vara så aktuellt som möjligt och vi har inget annat intresse än att tillgodose spararnas bästa, vilket vi kommer fortsätta göra.”

De nya ägarna kommer inte vilja se över fondutbudet och eventuellt föreslå förändringar?

“Nej, de har inget intresse av att ändra något som har gått väldigt bra. Om vi tar Collectum som exempel så kommer vi fortsätta med exakt samma lösning som vi har i dag, om den inte visar sig tappa på något sätt under resans gång. Vi följer regelbundet upp hur fonderna i utbudet presterar.”

I ett pressmeddelande från Danske Bank står att banken har försäkrat sig om att det starka samarbetet mellan Danske Bank och Danica Pension Sverige gällande pensionskunder i Sverige kommer fortsätta. Kan du beskriva hur det samarbetet ser ut?

“Legalt sett har Danica Pension Sverige varit en egen enhet fastän vi har ingått i en grupp, och vi har haft ett väl fungerande samarbete under alla de 20 år jag har varit med. Danica Pension har rådgivare som jobbar ute på bankkontor och hjälper bankens kunder med exempelvis tjänstepensionslösningar. Sedan säljer banken våra produkter, både till företag och privatpersoner.”

Är det något du vill förmedla kring dagens nyhet?

“Vi är rätt många i det här bolaget som har varit med från start för 20 år sedan. Att få ett värde på det vi har gjort, inte bara i form av en prislapp, har varit en otroligt skön känsla. Med det sagt får vi nu nya ägare att tillgodose. Det kommer vara “business as usual”, men om något kommer vi ha möjlighet att bidra ännu mer till våra kunder och samarbetspartners. I den konkurrens som finns behöver vi ha någon som kan fokusera på att vidareutveckla verksamheten, och jag tror det kommer bli väldigt bra.”

Danica Pension Sverige har omkring 60 anställda, 150.000 privatkunder och 15.000 företagskunder.

Myndighetsgodkännanden för transaktionen förväntas vara på plats under det första halvåret 2019.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR