• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN Kon-Tiki: +5,3% i nov, köpt Suzano och Wuliangye Yibin

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Tillväxtmarknadsaktier utvecklades starkt i november, pådrivet av förväntningar om oförändrade amerikanska styrräntor samt en tillfällig vapenvila mellan USA och Kina. Oljepriset sjönk med 20 procent under månaden, vilket pressade tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tikis oljerelaterade innehav.

Det skriver fondförvaltarna Fredrik Bjelland och Cathrine Gether i en månadsrapport, som tillägger att de minskat fondens oljeexponering innan oljepriskorrektionen ägde rum.

Avkastning för SKAGEN Kon-Tiki och dess jämförelseindex (MSCI EM NR USD) under månaden och sedan årsskiftet (SÅ). Mätt i fondens och jämförelseindex basvalutor samt svenska kronor, i procent:

November   SÅ   November   SÅ        \
Fond    +5,3 (NOK) -13,8  +2,4 (SEK) -8,9        \
Jmf-index  +4,1 (USD) -12,2  +3,7 (SEK) -2,5  

Fondens bästa bidragsgivare till avkastningen under månaden var investmentbolaget Naspers som återhämtade sig från tidigare nedgångar i oktober. Avtagande oro kring regulatoriskt tryck på Naspers kärninnehav Tencent, samtidigt som bolaget presenterade ett kvartalsresultat i linje med förväntningarna bidrog till återhämtningen, menar förvaltarteamet. Andra bidragsgivare under månaden inkluderade det koreanska teknikbolaget LG Electronics som uppvisade goda resultat, vilket föranledde en återhämtning av aktiepriset, skriver förvaltarna. Bolaget handlas för tillfället till två gånger nästa års förväntade vinst, fortsätter förvaltarna, som anser att LG är ett exempel på fondens “deep value”-situationer där nedsidan kan anses vara begränsad.

UPL, verksamma inom jordbrukslösningar, revanscherade sig ordentligt efter bolagets starka kvartalsrapport, framgår vidare.

Fondens bästa respektive sämsta bidragsgivare i november. (Källa: SKAGEN Fonder)

Fondens bästa respektive sämsta bidragsgivare i november. (Källa: SKAGEN Fonder)

Avseende portföljhändelser minskades som nämnt exponeringen mot oljerelaterade aktier. Vidare reducerades positionen i UPL, efter styrka i aktien och efter att förvaltarna ökat betydande under de föregående månaderna, skriver de. Det kinesiska dryckesbolaget Wuliangye Yibin och det brasilianska kortfibermassaföretaget Suzano uppges ha adderats till portföljen medan turkiska Anadolu Grubu försvunnit ur densamma i november.

Förvaltarna skriver att portföljen handlas till under 8,5 gånger nästa års vinster och att det innebär en rabatt på över 20 procent mot MSCI:s tillväxtmarknadsindex, vilket i sin tur handlas till en rabatt på 25 procent mot globala marknader. Detta i kombination med tecken på lättnad i handelskriget samt att amerikanska räntor närmar sig neutrala nivåer, innebär att utsikterna för tillväxtmarknader relativt globala marknader fortsätter vara mycket attraktiva, enligt förvaltarteamet.

Fondens tio största innehav per den 30 nov 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

Fondens tio största innehav per den 30 nov 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR