• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Likviditetsstrategi: -0,05% i nov, begränsat portföljrisk

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den nordiska företagsobligationsmarknaden utvecklades negativt i november, då kreditspreadarna ökade. Fastighetsbolag utmärkte sig i sammanhanget, efter att Castellum och Heimstaden Bostad båda behövt betala högre räntor än väntat för att attrahera kapital, i samband med två större emissioner.

Det skriver räntefonden Coeli Likviditetsstrategis förvaltare Gustav Fransson i en månadskommentar, där det framgår att fonden tappade 0,05 procent i november.

Fondens, samt jämförelseindex OMRX T-Bills utveckling sedan fondens start i maj 2010. (Källa: Coeli)

Fondens, samt jämförelseindex OMRX T-Bills utveckling sedan fondens start i maj 2010. (Källa: Coeli)

Bland positiva avkastningsbidrag i november märks säkerställda bostadsobligationer från bland annat Nordea Hypotek och Swedbank Hypotek, enligt kommentaren. Samtidigt gav innehaven i företagscertifikat, vars vikt i portföljen uppgår till cirka 30 procent, “små men positiva bidrag till resultatet”.

Obligationsinnehavet Golar LNG Partner hade till skillnad från den breda marknaden en bra månad, enligt kommentaren. Bolagets kvartalsrapport uppges ha varit förhållandevis stark, där bolaget förutom att uppvisa god operationell utveckling även kommunicerade en utdelningssänkning, skriver Gustav Fransson. Det senare är positivt ur kredithänseende eftersom det gynnar den finansiella ställningen.

“Fraktmarknaden för flytande naturgas (LNG) är för närvarande mycket stark med de högsta raterna på över sex år vilket bådar gott för intjäningen från bolagets fartyg som opererar med kortare kontrakt”, skriver förvaltaren.

Negativ avkastning kom under månaden från bland annat Kungsleden som uppges ha handlats ned i linje med andra fastighetsbolag, samt kredithanteringsbolaget Intrum.

Fonden ökade under månaden sin allokering mot penningmarknadsinstrument något, genom nyinvesteringar i företagscertifikat från Hexagon och Bravida med flera, enligt kommentaren. Samtidigt ökade fonden sin exponering mot säkerställda bostadsobligationer. Båda dessa manövrar uppges ha genomförts för att begränsa portföljens risk.

Volati fick utgå från portföljen, då fondteamet bedömt att bolagets obligationer blivit fullvärderade. Inom shippingsektorn gjorde Likviditetsstrategi en rockad under månaden, då Borealis Finance såldes och obligationer med kortare löptid från Songa Containers istället fick ta plats i fonden.

Gustav Fransson meddelar att “fondens kassa utgör fortsatt cirka 10 procent av fondförmögenheten vilket är betryggande och ger manöverutrymme i de volatila marknaderna”.

De fem största innehaven i Coeli Likviditetsstrategi var vid utgången av november följande:

Källa: Coeli

Källa: Coeli


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR