• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Dynamic Bond: -0,7% i nov, statsobligationer gav stöd

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Volatiliteten minskade i november, men de frågor som plågat marknaderna hela året fortsatte tynga sentimentet.

Det skriver förvaltaren Ariel Bezalel i en månadskommentar för räntefonden Jupiter Dynamic Bond. Åtstramad likviditet, besvärliga brexitförhandlingar, den italienska regeringens budgetplaner samt handelskriget mellan USA och Kina, är de frågor förvaltaren pekar på i sammanhanget. Dessutom lägger han till ett fallande oljepris till orosekvationen, och konstaterar att det 22-procentiga fallet för WTI crude innebär den värsta månaden sedan oktober 2008.

Avkastning för Jupiter Dynamic Bond och dess jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) under månaden och sedan årsskiftet (SÅ). Basvaluta samt svensk andelsklass, i procent:

      November (EUR)  SÅ    November (SEK)  SÅ      
Fond     -0,7      -4,9    -0,7      -5,0     
Jmf-index  -0,8      -4,0                 

Medan aktiemarknaderna var hyfsat stabila i november, började kreditmarknaderna reagera på oktobers volatilitet i form av ökade spreadar, skriver förvaltaren.

Statsobligationsmarknader, med undantag för ett Storbritannien tyngt av brexitoro, fick stöd av kommentarer från Federal Reserve mot månadens slut, enligt kommentaren. Fedchefen Jerome Powell uttryckte då att centralbankens räntenivå befinner sig precis under neutral, vilket marknaden tog som en indikation på att slutet på räntehöjningscykeln är inom synhåll, skriver förvaltaren. Han tillägger dock att förvaltningsteamet noterar ett väldigt brett prognostiserat spann för vad som är en neutral eller naturlig ränta, och att kärninflationen håller sig inom målramen.

Fondens avkastning var negativ i november, men bättre än jämförelsebara objekt, och fondens låga allokering mot high yield gynnade utvecklingen, enligt förvaltaren. Bland de inslag som gav positiva avtryck nämns statsobligationer, med den amerikanska tioåringen i spetsen, följt av australiska papper som presterade väl i takt med att landets husmarknad fortsatte pressas, CDS-hedgar mot amerikansk och europeisk high yield, stats- och företagsobligationer på tillväxtmarknader och särskilt indiska statsobligationer, till följd av lägre inflation och tillväxt än förväntat. Vidare överpresterade fondens kortdaterade high yield-obligationer i USA och Europa, mot bakgrund av vidgade kreditspreadar, enligt Ariel Bezalel.

Jupiter Dynamic Bond har valt att positionera sig försiktigt snarare för tidigt än för sent, med tanke på de betydande makroekonomiska varningssignaler förvaltarteamet ser.

“Vår huvudprioritering är att upprätthålla en likvid portfölj av högkvalitativa tillgångar, med målet att bevara kapital och begränsa nedsiderisk”, skriver Ariel Bezalel.

Angreppssättet uppges vara att kombinera medel- till långdaterade statsobligationer med ett selektivt förhållningssätt till företagskrediter med lågt beta, samt tillväxtmarknader.

Ariel Bezalel betonar vikten av att vara flexibel och kunna anpassa sig då fakta förändras. Det senaste året har fonden förberett sig för denna ekonomiska cykels slut, och portföljteamet anser att förhållandet risk/avkastning inom företagskrediter är fortsatt oattraktiv, skriver förvaltaren. Fondteamet ser en sjunkande global tillgång på pengar, en gradvis men bestämt flackande amerikansk yieldkurva, och en kinesisk ekonomisk inbromsning som redan drabbar Europa via tillväxtmarknader. Förvaltaren menar att det bara är en tidsfråga innan den sämre globala ekonomiska tillväxten även når USA, där 45 procent av den totala intjäningen för bolagen inom S&P500 sker utanför landets gränser.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR