• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Frontier Markets: -2,1% i nov, georgiska innehav tyngde

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Gränsmarknadsfonden Coeli Frontier Markets presterade negativt i absoluta och relativa termer i november. En stor orsak var att fondens georgiska innehav föll 10 procent, ett land där man är överviktad 10 procent gentemot sitt jämförelseindex.

Det framgår av en förvaltarkommentar från Hans-Henrik Skov och James Bannan.

Avkastning för Coeli Frontier Markets och dess jämförelseindex (MSCI Frontier Markets NR USD) under månaden och sedan årsskiftet (SÅ). Mätt i fondens och jämförelseindex basvalutor samt svenska kronor, i procent:

       November   SÅ    November    SÅ         
Fond    -2,1 (SEK)  -7,7    -2,1 (SEK)  -7,7        
Jmf-index  +2,2 (USD)  -13,9   +1,7 (SEK)  -4,3        

Den negativa avkastningen i Georgien till trots pekar förvaltarna på att fondens bankinnehav i landet levererat starka resultat, med ökade lån om 20-25 procent samt både inkomstökningar och avkastning på eget kapital överstigande 20 procent. Efter kursnedgångarna konstaterar förvaltarduon att en stor omvärdering skett av georgiska aktier under 2018, vilket bådar väl för den framtida avkastningen.

Vidare uppges fondens enda jordanska innehav, Al Eqbal, ha tappat 14 procent i värde under månaden, detta trots en lönsamhetsökning om 25 procent i det tredje kvartalet.

Slutligen retirerade även fondens nigerianska innehav Guaranty Trust Bank, som stängde månaden 7,6 procent lägre, enligt kommentaren.

Coeli Frontier Markets fem största aktieinnehav per den 30 november:

Källa: Coeli

Källa: Coeli


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR