• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter European Growth: -2,0% i november, tror på Infineon

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den ekonomiska inbromsningen i Europa fortsatte i november, då det starka cykliska uppsving som sågs vid årets början var som bortblåst. Till exempel sjönk det tyska företagssentimentet för den tredje raka månaden, då landets ekonomi kontraherades för första gången på över tre år. Huvudförklaringen var en lägre bilexport, efter misslyckande att tillmötesgå nya utsläppsregler.

Det skriver aktiefonden Jupiter European Growths förvaltare Alexander Darwall i en månadskommentar.

Avkastning för Jupiter European Growth och dess jämförelseindex (FTSE World Europe TR EUR) under månaden och sedan årsskiftet. Basvaluta samt omräknat till svenska kronor, i procent:

      Nov (EUR)   Jan-Nov  Nov (SEK)   Jan-Nov      
Fond    -2,0      +1,6    -2,5     +6,5     
Jmf-index -0,9      -5,3    -1,4     -0,7     

Förvaltaren konstaterar att fonden gick sämre än sitt jämförelseindex i november, och menar att det bästa sättet att se på utvecklingen är genom referenser till enskilda aktieinnehav. De aktier som huvudsakligen uppges ha bidragit till den relativa svagheten var Wirecard, Grenke och Amadeus IT.

I betalningsbolaget Wirecards fall fortsatte aktien att falla tillbaka efter den kursuppgång som skedde över sommaren, enligt Alexander Darwall, som skriver att bolaget höjde sina vinstprognoser för tredje gången i år efter ett starkt tredje kvartal samtidigt som man väntar sig fortsatt stark tillväxt i det fjärde kvartalet. Förvaltaren tillägger att Wirecard även förmedlade sekventiell tillväxt för helåret 2019.

Leasingföretaget Grenkes aktie sjönk efter att bolagets finanschef indikerat en sannolik minskning i tillväxttakten till 14-16 procent för bolagets kärnaffär, så kallad small ticket leasing.

“Enligt oss är det troligt att Grenke levererar starkare tillväxt än så. För tillfället växer leasingdivisionen med över 20 procent och tillhandahåller främst kontorsutrustning”, skriver Alexander Darwall.

Amadeus IT, som erbjuder it-tjänster till resebranschen, uppges ha rapporterat en lägre omsättningstillväxt för det tredje kvartalet, orsakat av att den “globala trafiken” minskade till 6 från 7 procent under årets första halva. Bolaget påverkades även negativt av att ett antal flygbolag upphört att verka i Europa, skriver förvaltaren. Dessutom uppstod en negativ effekt av bolagets beslut att medvetet minska sin marknadsandel inom dess lågmarginalaffär, enligt Alexander Darwall, som dock tillfogar att Amadeus vidhöll sina helårsprognoser.

Bland positiva bidragsgivare nämns kryssningsbolaget Carnival, läkemedelsbolaget Novo Nordisk, informations- och analysbolaget Relx, kreditinformationsbolaget Experian samt Infineon, som tillverkar halvledare för bilapplikationer. Förvaltaren anser att Infineon är väl positionerade för att dra nytta av det ökande antalet halvledare per fordon och ett skifte mot elbilar, vilket han menar bör ge stöd åt de långsiktiga tillväxtutsikterna.

Alexander Darwall informerar om att fonden typiskt sett undviker bolag med politisk risk, bolag med en stor bas av fixerade tillgångar samt bolag med hög skuldsättningsgrad. Istället fokuserar man på bolag med flexibla tillgångar och leverantörskedjor. Den typen av bolag, och särskilt de med teknisk specialkompetens, har ofta förmågan att parera protektionistiska barriärer, enligt förvaltaren.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR