• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN Insight: -0,8% i nov, ser ökat aktivistinflytande på grund av volatilitet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det har varit ett svårt år för aktivistinvesterare globalt sett, och den kortsiktiga avkastningen för aktivistskuggarfonden SKAGEN Insights strategi har därför varit otillfredsställande.

Det skriver fondförvaltaren Tomas Johansson, och tillägger att portföljteamet är fokuserat på att skapa långsiktigt stark avkastning, och av den anledningen gör investeringar med en mångårig horisont. Förvaltaren meddelar vidare att SKAGEN är övertygade om att fondens strategi kommer bevisa sig över tid.

Avkastning för SKAGEN Insight och dess jämförelseindex (MSCI World NR USD) under månaden och sedan årsskiftet (SÅ). Mätt i fondens och jämförelseindex basvalutor samt svenska kronor, i procent:

      November   SÅ   November   SÅ        
Fond    -0,8 (NOK) -16,3  -3,5 (SEK) -11,5       
Jmf-index  +1,1 (USD) -1,2  +0,7 (SEK) +9,8        

“Vi har tagit en starkt motvalls syn i noggrant utvalda situationer, då vi tror att marknadsvolatilitet gör bolag mer mottagliga för förändring, vilket ökar aktivisters möjlighet att bli en positiv katalysator”, skriver Tomas Johansson.

Av den anledningen menar förvaltaren att volatilitet på kort sikt kan vara något positivt på medellång sikt.

Portföljens bästa bidragsgivare i november blev Hertz och Telecom Italia, där den förstnämndas aktie uppges ha stigit närmare 40 procent efter en stark rapport och självsäker kommunikation från ledningen. En annan stark bidragsgivare var fondens nyaste position, Newell Brands, som steg mer än 50 procent under månaden, skriver förvaltaren.

De främsta negativa bidragsgivarna blev Eltel och Thyssen Krupp, enligt rapporten.

“Vi ser stor värdepotential över hela portföljen, då många innehav handlats ned till följd av nervositet hos närsynta investerare, och inte till följd av försämrade bolagsförhållanden”, skriver Tomas Johansson.

Förvaltaren meddelar avslutningsvis att Insights portfölj består av gravt undervärderade bolag där de fundamentala trenderna rör sig i rätt riktning, och där aktivister i allt högre grad är katalysatorn för positiv förändring. Portföljen innehåller 32 aktier och tillhör Morningstars kategori “Global Large-Cap Blend Equity”.

Fondens tio största innehav per den 30 november. (Källa: SKAGEN Fonder)

Fondens tio största innehav per den 30 november. (Källa: SKAGEN Fonder)

På landnivå har USA störst vikt i portföljen, med 29,4 procent, följt av Japan (22,9), Tyskland (11,8), Italien (7,5) och Sverige (5,5). De svenska innehaven är Eltel, ABB (Sverige/Schweiz) och Ericsson.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR