• UPPDRAGSARTIKEL

UB Infra: +1,2% i november, sålt el- och gasaktier, köpt flygplatsbolag

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiemarknaden och infrastrukturfonden UB Infra studsade upp i november, efter en stökig oktobermånad, då fonden dock stod emot marknadsturbulensen väl relativt världsindex. Det senare framhävde återigen fördelarna med sektorns och fondens defensiva egenskaper, när det blåser på de finansiella marknaderna.

Det förmedlar United Bankers i en månadsrapport för fonden UB Infra, som investerar i infrastrukturaktier på global basis och förvaltas av Pekka Niemelä.

Avkastning för UB Infra och dess jämförelseindex (MSCI World NR EUR) under månaden och sedan årsskiftet (SÅ). Basvaluta samt omräknat till svenska kronor, i procent:

      November (EUR) SÅ    November (SEK)  SÅ     
Fond    +1,2      -0,2   +0,7      +4,6     
Jmf-index  +1,2      +4,8   +0,7      +9,8     

Infrastrukturaktier som helhet uppges ha stigit 1,1 procent under månaden.

United Bankers ser att utsikterna för aktier blivit mer utmanande än tidigare, och pekar på ökande tecken på att tillväxten bromsar in. Utöver frågetecken kring ekonomins hälsa nämns den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina som en växande källa till oro. Allt som allt anses ändå den ekonomiska tillväxten vara robust, särskilt på utvecklade marknader och främst i USA.

De tre portföljinnehav som utvecklades bäst i november var Korea Electric Power, Scana samt Terna, vars aktier steg 17,0, 12,5 respektive 11,1 procent, enligt rapporten. November var den andra raka månaden då Scana var bland UB Infras tre bäst presterande innehav.

Bild: Scanas kursutveckling de senaste tre åren Röd markering står för utdelning. (Källa: Infront)

Bild: Scanas kursutveckling de senaste tre åren Röd markering står för utdelning. (Källa: Infront)

Enligt analystjänsten Motley Fool härstammar aktiens svårigheter till ett beslut från bolaget att bygga ett kärnkraftverk, vars byggplan uppges ha missat deadlines och överträtt budget. Projektets kontrakterade partner, Westinghouse, ansökte sedermera om konkurs vilket fick Scana att lägga ned hela projektet, enligt Motley Fool. Vad som enligt analystjänsten fått aktien att göra comeback på sistone är diskussioner om ett samgående med det betydligt större Dominion Energy, som under en längre tid uppvisat intresse för Scana.

Sett till transaktioner sålde fonden under månaden aktier i el- och gas-utilities som utvecklats starkt, samtidigt som flygplatsaktier inhandlades, skriver förvaltaren, som konstaterar att de senare gått igenom en betydande korrektion de senaste månaderna.

UB Infras tio största innehav vid november månads utgång var följande:

Källa: UB AM

Källa: UB AM


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR