• UPPDRAGSARTIKEL

UB Nordamerika REIT: +2,8% i nov, REITs med solida balansräkningar trygg hamn

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fonden UB Nordamerika REIT, som investerar i REITs och fastighetsaktier i USA, Kanada och Mexiko, presterade väl i november och steg 2,8 procent. Bostadsuthyrning, hälsovård samt datacenters var de starkaste segmenten, och på landnivå gick USA bättre än Kanada och Mexiko. Det skriver förvaltaren Aki Kostiander i en kommentar.

Med november månads uppgång har fonden därmed stigit 5,8 procent sedan årsskiftet i fondens basvaluta euro, per den 30 november. Räknat i svenska kronor landade novemberavkastningen på 1,6 procent och sedan årsskiftet noteras en uppgång på 10,1 procent.

Aki Kostiander konstaterar att den amerikanska centralbanken Federal Reserve i november kommunicerade att penningpolitiken närmar sig ett neutralt läge samt framhöll att de beslut som tas kring styrräntan framöver ska vara datadrivna.

“Det ledde till att räntan på den tioåriga statsobligationen sjönk från 3,25 till under 3 procent. Då den bredare aktiemarknaden är svag och långa räntor fallande, erbjuder REITs med solida balansräkningar återigen en trygg hamn för investerare”, skriver Aki Kostiander.

Fondens tio största positioner per den 30 november. (Källa: UB AM)

Fondens tio största positioner per den 30 november. (Källa: UB AM)

Fondens tio största positioner per den 30 november. (Källa: UB AM)

USA svarar med 80,0 procent av fondkapitalet för lejonparten av fondens geografiska exponering, följt av Kanada med 12,2 procent och Mexiko, där 4,4 procent av kapitalet är placerat. Resterande 3,4 procent består av kassa.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR