• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond: -0,23% i nov, köpt SEM och Songa

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Pågående marknadsturbulens har haft en stor inverkan på kreditmarknaderna på sistone med allmänt fallande riskaptit, stigande spreadar och sjunkande obligationspriser. Samtidigt har långa statsobligationsräntor fallit tillbaka något då investerare söker sig till tryggare placeringar.

Den bilden lyfts fram i förvaltaren Gustav Franssons senaste månadskommentar för räntefonden Coeli Nordisk Företagsobligationsfond.

Avkastning för Coeli Nordisk Företagsobligationsfond under månaden och sedan årsskiftet. Fonden saknar jämförelseindex. Svenska kronor, i procent:

    November    Sedan årsskiftet             
Fond  -0,23     +1,72

Fondens utveckling sedan starten i juni 2014. (Källa: Coeli)

Fondens utveckling sedan starten i juni 2014. (Källa: Coeli)

För fondens positiva avkastningsbidrag svarade innehaven av säkerställda bostadsobligationer från bland annat Länsförsäkringar Hypotek och Swedbank Hypotek. Golar LNG Partners skilde sig också från mängden. Bolaget levererade en kvartalsrapport i november som uppvisade relativt starka siffror, Gustav Fransson ser positiv på en kommunicerad utdelningssänkning, vilket är positivt ur ett kreditperspektiv.

“Fraktmarknaden för flytande naturgas (LNG) är för närvarande mycket stark med de högsta raterna på över sex år vilket bådar gott för intjäningen från bolagets fartyg som opererar med kortare kontrakt”, skriver Gustav Fransson.

Större delen av fondens negativa avkastningsbidrag härleds till exponering mot fastighetssektorn. Särskilt svag var utvecklingen för obligationer från båda fastighetsbolagen Castellum och Heimstaden, efter att de tvingats betala högre räntor än väntat i samband med deras större emissioner. Negativ avkastning kom också från Kungsleden som man har handlats ned i takt med andra fastighetsbolag, tillägger förvaltaren.

Av rapporten framgår att den svaga marknadsutvecklingen inte har skonat flertalet av fondens innehav, då prisnedgångar sågs för 37 av 53 innehav under perioden. Bland de sämst presterande nämner Gustav Fransson obligationerna från Dometic och rederiet MPC Container som båda backade cirka 2,75 procent.

Som väntat utgick Com Hem från portföljen, efter att bolaget annonserat ett återköp av de utestående obligationerna inför samgåendet med Tele2. Vidare sålde fonden obligationer från Enea för att öppna för nya mer tilltalande investeringsmöjligheter.

Avseende andra portföljhändelser genomfördes en nyinvestering i Swedish Electromagnetic Invest (SEM), en specialiserad tillverkare av komponenter till bland annat motorer och drivlinor. Förvaltaren anser att SEM:s nyckelkompetens inom sin nisch, där produkterna ofta utvecklas i samarbete med kunderna ser lovande ut på sikt.

“Bolaget har hälsosamma marginaler och relativt stabil intjäning - obligationen bedöms erbjuda mycket god riskjusterad avkastning”, tillägger Gustav Fransson.

Utöver detta avyttrades Borealis Finance i syfte för att investera i obligationer från Songa Containers med kortare löptid.

Förvaltaren skriver avslutningsvis att det finns en rad tecken som talar för att räntan inte kommer höjas lika mycket under kommande år som marknaden tidigare har förväntat sig. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve behöll styrräntan oförändrad i november och signalerade fortsatt att en höjning är aktuell i december, samtidigt som tongångarna om räntebanan framöver var något mjukare än väntat, enligt Gustav Fransson. Därtill uppges Riksbanken ha rapporterat att inflationen föll tillbaka under oktober (och nu återigen ligger under Riksbankens prognos) samt släppt statistik för BNP för det tredje kvartalet som uppvisade den första nedgången i ekonomisk aktivitet sedan 2013 (med -0,2 procent).

“En höjning i december bedöms fortsatt som trolig, men med allt fler signaler om att konjunkturen nu viker minskar sannolikheten för att Riksbanken skall kunna höja räntan mer än marginellt under kommande år”, skriver räntefondens förvaltare.

De fem största innehaven i Coeli Nordisk Företagsobligationsfond var vid utgången av november följande:

Källa: Coeli

Källa: Coeli


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR