Atlant Fonder: Ensam tecknare i SBB:s riktade emission

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Atlant Fonder har tecknat sig för samtliga aktier i en riktad emission som fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) har genomfört.

Det skriver SBB i ett pressmeddelande, där det framgår att 6.451.612 D-aktier har emitterats till kursen 31:00 kronor, innebärande en premie om cirka 3,3 procent jämfört med stängningskursen 31:00 kronor den 14 december. SBB tillförs en bruttolikvid om cirka 200 miljoner kronor efter emissionen, som innebär en utspädning om cirka 0,83 procent för befintliga aktieägare, sett till kapital.

“Bolaget anser att flexibiliteten i en placering utan företrädesrätt för befintliga aktieägare skapar de bästa förutsättningarna för att på ett snabbt och effektivt sätt erhålla rörelsekapital och därmed öka flexibilitet beträffande Bolagets egna kapital. Bolaget avser att använda emissionslikviden till att framförallt återbetala lån. Del av pengarna kan komma att användas till investeringar”, står i pressmeddelandet.

Atlant Fonder finns inte med i bolagets ägarlista sedan tidigare, enligt data från Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR