Danske Bank: Tror Federal Reserve fortsätter höja mot 3%

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nyheter relaterade till handelskonflikten mellan USA och Kina förväntas skapa fortsatt volatilitet på marknaderna. För tillfället råder eldupphör, men det är alltjämt högst osäkert när och hur handelskriget slutar.

Det skriver Danske Bank i sitt veckobrev house view.

Vad gäller brexit menar banken att det troliga är att premiärminister Theresa May får igenom det föreslagna avtalet i januari, då det saknas majoritet för en så kallad hård brexit.

“Lyckas hon med det kan det få både pundet och europeiska aktier att lyfta. Det näst mest sannolika är att det blir en ny folkomröstning. Att brexit fortsätter att skapa rubriker och kursrörelser åtminstone en bit in i januari är en lågoddsare”, skriver Danske Bank.

Banken konstaterar att marknaden förväntar sig en räntehöjning från den amerikanska centralbanken Federal Reserve på onsdag, men att det är mer osäkert vad som signaleras inför 2019.

“Den senaste tiden har flera av ledamöterna uttryckt sig mjukare, och bekräftas den bilden på onsdag kan det skänka viss julefrid åt den skakiga aktiemarknaden. Särskilt tillväxtmarknaderna skulle gynnas av ett sådant besked, då de tyngts av stigande amerikanska räntor och den starka dollarn”, enligt veckobrevet.

Danske Bank tror, till skillnad från marknaden som helhet, att den amerikanska styrräntan kommer att fortsätta höjas tills nivån 3 procent är nådd, även om Fedchefen Jerome Powell uttrycker sig duvaktigt på onsdag.

“Om vi får rätt, så kommer det att resultera i kursrörelser på både ränte- och aktiemarknaden”, skriver Danske Bank.

Banken menar emellertid att en treprocentig amerikansk styrränta inte behöver knäcka vad de betecknar som en solid tillväxt. Som skäl uppges att Fed inte planerar höja räntan så pass att den blir åtstramande, utan bara tills den är neutral, vilket de räknar med att den är vid 3 procent.

Gällande allokering inför 2019 går Danske Bank in i det nya året med synen att aktier kommer ge högre avkastning än obligationer, varför banken har en fortsatt övervikt i aktier och undervikt i obligationer.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR