Morningstar Rating: Registrerade höjningar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Rating höjd, enligt tabell nedan:

Fond                  Tidigare   Ny    
SKAGEN Vekst              2       3     
Movestic SICAV Aktiv Allokering    2       3     
Nordnet Superfonden Danmark      2       3     
Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Idxnära 3       4     
Tundra Vietnam             2       3     
Ålandsbanken Norden Aktie SEK     1       2     
Handelsbanken Kinafond         4       5     
Coeli Likviditetsstrategi       3       4     
Danske Invest Sverige         2       3     
Catella Avkastning           3       4     
UBS (Lux) EF Biotech          3       4     
ODIN Europa              3       4     
DNB Health Care            4       5     

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR