• UPPDRAGSARTIKEL

Hedgefonden som utklassade börsen i oktober

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det stormade på aktiemarknaderna i oktober med breda fall. Medan det finns många möjliga förklaringar till nedgångarna, menar förvaltarteamet för lång/kort-aktiefonden Jupiter Global Absolute Return att centralbankernas minskade likviditetsstöd är den primära källan till det förändrade marknadsbeteendet.

Det skriver fondförvaltaren James Clunie i en förvaltarkommentar. Fonden stängde månaden på +2,6 procent samtidigt som många globala aktieindex föll mer än 5 procent, och förvaltaren härleder överavkastningen till att fondens “short beta”-tema presterade väl. Enkelt förklarat gynnades fonden av korta positioner i riskfyllda aktier med högt beta-tal (större volatilitet, eller svängningar, än marknaden som helhet).

Avkastning för Jupiter Global Absolute Return och dess jämförelseindex (ICE LIBOR 3 Month EUR) under månaden och sedan årsskiftet (SÅ). Basvaluta samt omräknat till svenska kronor, i procent:

      Oktober (EUR) SÅ   Oktober (SEK) SÅ      

Fond    +2,6      -0,5  +2,9      +4,8     
Jmf-index  0,0      -0,3  +0,2      +5,0     

Gällande centralbankernas likviditetspolicys pekar James Clunie på att kombinationen hög riskaptit och tillbakadragande av likviditet historiskt sett har inneburit dåliga nyheter för tillgångspriser. Likviditetsdata från investeringsrådgivaren Cross Border Capital, vars indikatorer omfattar data för kapitalflöden samt likviditet från centralbanker och den privata sektorn, har signalerat röda flaggor hela året, enligt förvaltaren. Han tillägger att det inte sällan sker en eftersläpning med ett antal månader innan dessa data slår igenom på tillgångspriser.

Utöver “short beta”-strategin står Jupiter Global Absolute Return på två andra ben. Det ena kallar fonden för “style risk”, där portföljen generellt sett är lång värde och kort tillväxt. Det andra benämns “country risk”, och här är fonden främst kort USA samt lång länder såsom Storbritannien, Japan och Ryssland. Dessa två senare strategier hade enligt förvaltaren en obetydlig påverkan på avkastningen i oktober, till skillnad från “short beta”, där lejonparten av avkastningen skapades.

Att döma av månadskommentaren var det främst korta positioner i amerikanska tillväxtbolag som hjälpte fonden i oktober, och bland de riktigt stora bolag som märks i sammanhanget nämns Netflix och Amazon. Än större avkastningsbidrag kom dock från Wayfair, Nvidia, Middleby samt Transdigm.

“Dessa aktier har exemplifierat den sorts sencykliska överoptimism vi har sett i vissa områden av den amerikanska aktiemarknaden i år”, skriver James Clunie.

Enligt förvaltarteamet visar dessa fyra bolag på skörheter i balansräkningarna och har generellt ohållbara tillväxtstrategier. De senaste veckorna verkar investerarnas attityder mot denna typ av bolag ha förändrats, menar förvaltaren, som nämner att Wayfair straffades hårt efter sin kvartalsrapport som innehöll ökad förlust, samtidigt som Nvidia föll ordentligt efter att bolaget sänkt sin vinstprognos. Återhämtningen i Teslas aktiekurs under månaden var dock ett avbräck för den korta boken.

James Clunie konstaterar att tillväxtaktiernas falnande glans på sistone dock inte har medfört någon rotation att tala om mot värdeaktier, och att fonden i oktober fortsatt hölls tillbaka av sina långa positioner inom energisektorn, i bolag såsom BP och Transocean.

Den förbättrade avkastningen för den korta boken har varit uppmuntrande och fonden har presterat som förvaltarteamet hade förväntat sig i en fallande marknad, skriver James Clunie. Han tillägger dock att man ännu inte fått utväxling på land- och stilstrategierna, eftersom marknadsrotationer inom dessa områden hittills varit frånvarande. Fonden uppges emellertid vara väl positionerad för att dra nytta av sådana skiften när de väl inträffar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR