United Bankers: Skogsfonder köper 21.000 hektar mark av UPM

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den finländska kapitalförvaltaren United Bankers förvärvar 21.000 hektar mark, enligt ett pressmeddelande. Det är United Bankers skogsfonder UB Timberland samt UB Nordic Forest Fund III som köper marken, belägen huvudsakligen i regionen Kainuu, Finland.

“United Bankers är den snabbast växande aktören på skogsfastighetsmarknaden och vårt mål är att fortsätta växa. Ett fördjupat samarbete med UPM ger synergier till vår skogsförvaltning. Som en ansvarsfull och konkurrenskraftig aktör är UPM en naturlig partner för oss och avtalet är därmed också till nytta för vår fondandelsägare”, säger United Bankers vd Patrick Anderson.

Enligt avtalet förbinder sig UPM till att förvalta United Bankers skogsegendom samtidigt som United Bankers förbinder sig att årligen sälja betydande mängder trä till UPM. Målsättningen med partnerskapet uppges vara att öka ytan av och avkastningen för den skog United Bankers dotterbolag UB Fund Management Company äger, skriver kapitalförvaltaren. En långsiktig överenskommelse gällande trähandel United Bankers och UPM emellan kommer öka förutsägbarheten i framtiden, tillägger United Bankers.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR