• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Invest: Många bolag som går att räkna hem nu - förvaltare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det har blivit dags att börja summera börsåret 2018, ett år som innehållit en stor portion dramatik med stora svängningar i marknaden. Fonder Direkt har fått en pratstund med Danske Invests småbolagsförvaltare Petter Löfqvist om året som gått och hur han ser på dagens aktiemarknad.

Petter Löfqvist. (Källa: Danske Invest)

Petter Löfqvist. (Källa: Danske Invest)

Hur ser du på utvecklingen för Danske Invests aktiefonder den senaste tiden?

“Vår investeringsfilosofi, att investera i långsiktigt hållbara bolag, har betalat sig under det senaste året. Framförallt för storbolagsfonden som har klarat sig bra och nyligen fick fyra stjärnor hos Morningstar på tre års historik.”

Du förvaltar Danskes småbolagsfond, som lanserades i slutet av augusti. Småbolag har liksom börsen i stort haft det motigt under hösten. Hur har det varit att inleda förvaltningen i det här tuffa klimatet?

“Sedan vi startade fonden har småbolagsindex stått högre kanske en eller två dagar och efter det har det varit en tråkig marknad. Fonden har klarat sig helt okej åtminstone i en konkurrensjämförelse.”

Har ni ändrat fondens positionering något med tanke på att marknaden förändrades så markant ganska kort efter lanseringen?Har ni viktat över till mer defensivt, eller hur har ni hanterat den svagare marknaden?

“Vi tänker inte i termer av sektorallokering, utan bygger fonden underifrån och upp utifrån bolagsval. Nu när det är turbulent på marknaden kan det vara ett plus att fonden är nystartad och därmed ganska liten. Vi har inga problem med likviditet, utan kan utan svårighet röra oss mellan bolag. Det är lätt att fatta beslut att ta in och ta ut bolag i en liten portfölj, vilket jag tror är en fördel i en sådan här marknad.”

Så inga större strukturella grepp alltså?

“Vi har inte ändrat synen på våra långsiktiga investeringscase bara för att börsen har kommit ned. Däremot är det tydligt att börsnedgången delvis triggats av stigande räntor, och det har fått oss att bli något mer försiktigt inställda till aktier med höga multiplar. Stigande räntor och höga multiplar gillar inte varandra, så i det börsklimat som varit under hösten har vi försökt parera högmultipeldelen av portföljen, genom att inte köpa ännu fler aktier i de bolag med absolut högst multiplar.”

Vad tar du med dig från småbolagsåret 2018?

“Om man ska karaktärisera småbolagsåret så hade vi ett väldigt ‘momentumdrag’ under årets inledning, då bolag med stark vinsttrend gick väldigt bra och marknaden var beredd att diskontera väldigt långt in i framtiden. Högmultipelbolag gick bra, men det vände någon gång under sommaren, och det har blivit en mycket mer defensiv marknad.”

Det finns många makroosäkerheter därute just nu. Är det någon särskild av dessa ni inom aktieförvaltningen håller extra koll på?

“Vi har stort fokus på bolagen och funderar alltid kring deras möjligheter att långsiktigt växa sina vinster. I det här klimatet måste man väga in arbetskraftbrist och löneinflation, i kombination med en eventuellt svagare global konjunktur och vilken effekt det kan få på bolagen. Vi försöker bedöma riskerna i vinstförväntningarna på bolagsnivå, och har ingen särskild plan för portföljerna om exempelvis brexit går på ett visst sätt utifrån ett portföljperspektiv. Olika konjunktur- och makroimpulser påverkar portföljbolagen på olika sätt.”

OMXS30 går mot sitt sämsta år sedan 2011, trots en generellt god vinstutveckling. Tror du att konjunkturen är på väg att bli så svag som marknaden diskonterar?

“I de cykliska bolagen har man tagit ut en svagare konjunktur i ganska stor utsträckning. En ordentlig konjunktursvaghet är nu inprisad i marknaden, men har ännu inte i samma grad synts i de riktiga konjunktursiffrorna eller i vinstförväntningarna. Marknaden prisar inte på något sätt in en konjunkturell krasch, men att saker kan försvagas något ligger ganska mycket i korten. Men jag tror man behöver se saker i siffror från bolagen och höra dem prata ännu mer om en eventuell inbromsning, innan det är läge att börja köpa cykliskt igen.”

Kan det rentav vara bra med en nedgång, för att återställa förväntningarna?

“Det är lite så vi känner nu. Det är ganska många bolag som man faktiskt kan räkna hem och som ser prisvärda ut, nu när marknaden har kommit ned, även om man straffar dem genom att räkna på något sämre konjunktur och vinstutveckling. Sedan är det fundamentala värdet på aktier och hur aktier prissätts på börsen i sig två lite olika saker - det handlar alltid om en kombination av dessa faktorer. Men vi ser ganska mycket fundamentala värden i många bolag för tillfället, även om vi lägger in ett lite mer försiktigt scenario på vinstutveckling framöver.”

Var vissa delar av aktiemarknaden lite väl dyr tidigare?

“Jag tycker det har varit dyrt. Skillnaden mellan den dyraste och den billigaste decilen av aktiemarknaden har i princip aldrig varit så hög som den var för ett par månader sedan, men det har ganska snabbt kommit ned, fastän det alltjämt är stretchat. Vi har tyckt att multiplarna har varit något ansträngda under ganska lång tid, så på något sätt är det väl bra att vinstmultiplar normaliseras, och faktum är att vi har sett ganska rejäla multipelkontraktioner i vissa bolag.”

Börstomten ser ut att göra aktieinvesterare besvikna i år. Eller hinner det bli ett litet rally ändå?

“Nej, det känns inte så. Jag tror väl att problemen i stor grad har att göra med osäkerhet kring vinstförväntningarna för 2019. Förväntningarna för 2018 har generellt sett skruvats ned de senaste månaderna, medan de för 2019 fortfarande känns alldeles för optimistiska. Om vi får en lite svagare konjunktursituation i kombination med arbetskraftsbrist och löneinflation, så är jag rädd att vinstförväntningarna som vanligt är för höga. Detta kommer visa sig ganska tidigt under året.”

Vad gäller oron på aktiemarknaderna. Upplever du att det är konjunkturen i sig som är problemet, eller är det snarare risker i samband med stora makrohändelser såsom brexit och tullkrig som spökar?

“Det är svårt att sätta ett pris på makroosäkerheter i termer av vinster, utan det blir snarare någon typ av riskpremie som går upp och ned. Vi är inne i en event- och omvärldsdriven miljö där osäkerheten är stor, vilket även spiller över på förväntningar på bolagsvinsterna. Kombinera den högre osäkerheten med att man tror att estimaten är på väg ned, så blir det antagligen inget tomterally.”

**Är det någon särskild sektor där det enligt dig är mest troligt att vinstförväntningarna kommer behöva skruvas ned? **

“I ett sådant här globalt scenario så kan man tänka sig att det blir tuffast inom de cykliska sektorerna, vilket vi redan har sett att man prisar in i aktiekurserna. Det är en lite halvsur underton just nu, men vi ser inte att världen ska gå under.”

Hur kan en investerare tänka som är oroad över konjunkturen men ändå inte vill stå utanför marknaden?

“I en sådan här miljö finns det bolag som faktiskt har en möjlighet att växa strukturellt även om konjunkturen blir sämre, och vars tillväxt inte är driven av en global konjunktur. De bolagen går framförallt att hitta inom småbolagssektorn.”

Danskes småbolagsfond har en ESG-profil. Är det en fördel i detta hänseende, exempelvis när det gäller miljöaspekten och bolag som bidrar till en lägre miljöpåverkan? Eller det sociala, bolag som är måna om sina anställda och lyckas attrahera arbetskraft, nu när många branscher vittnar om personalbrist?

“Absolut. För att som bolag ha ett existensberättigande i framtiden krävs att man funderar över vilken miljöpåverkan bolaget har, hur man påverkar samhället och hur man tar hand om sina anställda och leverantörer. Allt det här hänger ihop, och vi tror stenhårt på att det är en viktig värdedrivare för de bolag vi investerar i.”


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR