Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond               Tidigare     Ny     
Ålandsbanken Norden Aktie     Large blend   Large growth
Indecap Guide Avkastningsfond   Large growth   Mid growth 
PriorNilsson Yield        Small value   Mid value  
Consensus Lighthouse Asset    Small growth   Mid growth 
SPP Sverige Plus         Large blend   Large growth
UBS (Lux) EF Mid Caps USA     Large growth   Mid growth 
Jyske Invest European Equities  Large value   Large blend 
Storebrand Indeks - Norge     Large blend   Mid blend  
Nordea Generationsfond 50-tal   Large blend   Large value 

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR