• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF: Stort gap mellan Fed och marknaden - chefsekonom

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Amerikanska centralbanken Federal Reserve höjde på onsdagen styrräntan med 25 punkter till intervallet 2,25-2,50 procent, och lämnade en prognos om två höjningar för 2019. I september prognostiserade Fed tre höjningar för 2019, men minskningen räckte inte för att stilla marknadens oro kring att centralbanken rör sig mot restriktivt territorium.

Det menar kapitalförvaltaren ODDO BHF:s chefsekonom Bruno Cavalier, som i en kommentar skriver att Fed inte levde upp till förhoppningar i marknaden om att ändra sin formulering “vissa fortsatta gradvisa höjningar”. Detta gav intrycket, rätt eller fel, att centralbanken satte an en hökaktig ton, skriver Bruno Cavalier.

“Hade Fed i förväg vetat om marknadens negativa reaktion till följd av dess besked, tror vi att de ändå hade levererat räntehöjningen, men att Fed-ordföranden tydligare understrukit valmöjligheterna angående framtida åtgärder”, enligt chefsekonomen.

Från tidpunkten då Federal Reserve lämnade sitt räntebesked på onsdagen, klockan 20 svensk tid, backade det breda amerikanska aktieindexet S&P 500 med cirka 2,9 procent, och stängde med en nedgång om 1,5 procent för dagen.

I kommentaren pekar Bruno Cavalier på att det nu finns ett brett gap mellan Federal Reserves respektive marknadens vy gällande framtida höjningar eller sänkningar av räntan. Beroende på vilket terminskontrakt man tittar på, bedömer marknaden att det kommer bli en eller ingen höjning 2019 samt möjligen en sänkning 2020.

(Källa: ODDO BHF AM SAS)

(Källa: ODDO BHF AM SAS)

Detta kan jämföras med Fed-ledamöternas medianränteprognoser om två höjningar á 25 punkter 2019 och en höjning i samma storleksordning 2020.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR