Robur Ny Teknik: Betydande utflöden av kapital sedan september

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Swedbank Robur Ny Teknik har drabbats av stora utflöden allt sedan det under hösten blev känt att förvaltarna Carl Armfelt och Erik Sprinchorn lämnar Swedbank Robur och därmed också fonden.

I oktober noterades det största nettoutflödet hittills för Ny Teknik, då sparare tog ut 3,6 miljarder kronor netto. Utflödena fortsatte under november, men uppgick då till det relativt mer modesta beloppet 736 miljoner kronor.

In- och utflöden för Swedbank Robur Ny Teknik sedan december 2015. (Källa: Morningstar)

In- och utflöden för Swedbank Robur Ny Teknik sedan december 2015. (Källa: Morningstar)

Utflöden från en fond innebär att tillgångar behöver säljas av för att betala ut pengarna till spararna, givet att det inte finns en kassa i fonden att ta av. Vad som kan noteras i Ny Tekniks fall, gällande större positioner, är att fonden i oktober halverade innehaven i bolagen Novo Nordisk, Take-Two Interactive och Mycronic, enligt Morningstardata. Hela innehavet har även avyttrats i probiotikabolaget Biogaia, som var en något mindre position. Aktien var fondens äldsta innehav, och hade funnits i portföljen sedan 2002. Vidare har innehavet i mediabolaget MTG närapå halverats under oktober och november, visar data från Holdings.

Fonden har ett större antal innehav i småbolag, som i allt väsentligt lämnats orörda. I övrigt kan noteras att Ny Teknik, trots utflöden, lite drygt har dubblerat sin position i det kinesiska internetkonglomeratet Tencent. Under hösten har fonden även deltagit i riktade emissioner i bolagen Smart Eye, Sivers IMA, Scout Gaming samt Aino Health.

Swedbank Robur Ny Teknik har funnits sedan i november 1996 och hade vid november månads utgång en fondförmögenhet på 15,2 miljarder kronor. Under perioden september-november i år togs 4,9 miljarder kronor netto ut från fonden, vilket innebär att höstens utflöden sammanlagt uppgår till omkring en fjärdedel av fondens kapital. Sedan årsskiftet kan dock alltjämt ett nettoinflöde på 1,4 miljarder kronor summeras.

Fonden förvaltas nu av Ingemar Syhrén och Johan Söderström som båda sedan tidigare funnits inom Roburs förvaltningsorganisation. Swedbank Robur uppgav i samband Erik Sprinchorns och Carl Armfelts aviserade avgång, att de fonder som berördes av förvaltarduons sorti under en övergångsperiod skulle ta hjälp av andra förvaltarteam inom Robur.

“En rekryteringsprocess för att hitta de bästa långsiktiga lösningarna för de berörda fonderna har även inletts”, skrev fondbolaget då.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR