• UPPDRAGSARTIKEL

Baltic Horizon Fund: NAV +0,5% i november, kurs -0,3%

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den Stockholmsbörsnoterade fastighetsfonden Baltic Horizon sjönk 0,3 procent i november och avslutade månaden på kursen 13:46 kronor. Samtidigt steg fondens underliggande tillgångsvärden 0,5 procent till 1:375 euro, sett till NAV (net asset value). Sedan årsskiftet har fonden stigit 8,6 procent medan NAV har sjunkit 0,5 procent, per den 30 november.

Fonden är REIT-liknande och minst 80 procent av Baltic Horizons kassaflöden ska delas ut till investerarna på kvartalsbasis.

Under månaden har fonden återköpt 135.843 andelar till ett totalt värde om 177.639 euro, vilket ger en genomsnittskurs om 1:31 euro. Köpen har genomförts på Nasdaq Tallinn, där fonden är parallellnoterad. Inom ramen för det nuvarande återköpsprogrammet kan Baltic Horizon totalt komma att återköpa upp till fem miljoner andelar för ett belopp om upp till 5 miljoner euro fram till den 19 juni 2019. Köpen kan endast genomföras till ett pris som understiger fondens senaste NAV.

I november höll Baltic Horizon en webinar där resultatet för det tredje kvartalet presenterades. Fondförvaltaren Tarmo Karotam förklarade då även fondens strategi; att uppnå en diversifierad portfölj genom att investera i kassaflödesgenererande fastigheter i de tre baltiska huvudstäderna.

Baltic Horizon letar även aktivt efter fastigheter med en potential att öka den uthyrbara ytan och därmed dess kassaflöden, enligt Tarmo Karotam, som exemplifierar fondens aktiva förvaltningsarbete med en planerad sammanlänkning av de två Tallinntillgångarna Postimaja och Coca-Cola Plaza. Baltic Horizon är i dagsläget i färd med att färdigställa projektets koncept och design samt få nödvändiga tillstånd på plats från staden, meddelade förvaltaren.

De bästa riskjusterade investeringsmöjligheterna inom fastigheter i Tallinn, Riga och Vilnius finns enligt Baltic Horizon inom detaljhandel och kontor. Dock har de övergripande riskerna inom detaljhandelssegmentet ökat på senare tid, och fonden föredrar för tillfället kontorsfastigheter.

“Vi satsar på att dra nytta av trenden med nordiska och internationella företag som flyttar sina back offices samt forsknings- & utvecklingscenter till de baltiska staterna. De flyttar till Vilnius, men också mer och mer till Riga, i takt med att det nya kontorsutbudet sakta kommer ut på marknaden”, sade Tarmo Karotam.

Förvaltarens presentation nås på följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=whQzrylBmkc&feature=youtu.be


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR