• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Sverige: Defensivt att föredra i början av 2019

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den konjunkturoro som uppträtt allt tydligare på senare tid fortsätter sannolikt att dominera de två första kvartalen 2019. Till följd av Stockholmsbörsens höga cykliska exponering finns det få aktier att “gömma” sig i, men aktiefonden Coeli Sverige har på sistone köpt exempelvis Essity och Elekta, som rimligtvis bör kunna stå emot en sämre konjunktur på ett bra sätt.

Det skriver fondförvaltaren Mattias Eriksson i en kommentar till Fonder Direkt.

Förvaltaren pekar på amerikanska centralbanken Federal Reserves krympande balansräkning som en viktig orsak till nervositeten kring konjunkturen. Som lök på laxen gör ett svagare Kina och turbulens i Europa med oro kring brexit, Italien och Frankrike inte saker bättre, tillägger han.

Men Mattias Eriksson ser inte allt i svart gällande nästa år för börs och konjunktur.

För tillfället framträder lägre marknadsräntor som en konsekvens av att investerare säljer aktier och köper obligationer, och den trenden tror förvaltaren kan hålla i sig under ett eller två kvartal 2019.

“Därefter kan vi förhoppningsvis se en stabilisering, och kanske till och med en förbättring, av konjunkturen vilket är positivt för börsutvecklingen”, skriver Mattias Eriksson.

I detta scenario menar förvaltaren att defensiva aktier och banker bör gå bättre än verkstad i början av 2019, och att det förmodligen krävs att konjunkturförsvagningen realiseras, innan man därefter kan skönja en mer positiv konjunkturutveckling.

Coelis Sverigefond satsar för tillfället främst på aktier som anses relativt väl rustade för att klara av en konjunkturnedgång, och som exempel nämner Mattias Eriksson hygienproduktbolaget Essity och strålterapibolaget Elekta, där fonden ökat respektive köpt in sig på senare tid.

“Oavsett hur konjunkturen utvecklas så föredrar jag bolag där resultatutvecklingen drivs av bolagsspecifika drivkrafter, alltså där framgången ligger mycket i bolagets egna händer”, meddelar förvaltaren.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR