Didner & Gerge: Har minskat till 4,9% i Hoist

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondbolaget Didner & Gerge har minskat sitt innehav i kredithanteringsföretaget Hoist till 4,9 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande på fredagen, och har rapporterats av Nyhetsbyrån Direkt. Transaktionen skedde den 20 december.

Före affären ägde Didner & Gerge motsvarande 5,2 procent av kapital och röster i Hoist och vid utgången av november låg innehavet på motsvarande 6,5 procent, enligt ägardatatjänsten Holdings. Där framgår även att det är Didner & Gerge Småbolag som äger aktier i Hoist.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR