• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter AM: Feds agerande katalysator för global inbromsning

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Federal Reserves tveeggade strategi att minska sin balansräkning och samtidigt höja räntan är den huvudsakliga orsaken till höstens volatilitet och korrektion på aktiemarknaderna.

Det skriver Jupiter Asset Managements ränteförvaltare och strategichef Ariel Bezalel i ett inlägg på kapitalförvaltarens hemsida.

Inte nog med att den amerikanska centralbankens agerande har lett till skakiga aktiemarknader. Jupiter förväntar sig att Feds kombinerade åtgärder kommer bli den stora katalysatorn för en inbromsning av ekonomin, såväl på global basis som i USA. I tillägg till det väntas den europeiska centralbanken ECB snart avsluta sina kvantitativa lättnader, vilket sannolikt kommer förstärka åtstramningen av likviditeten, menar förvaltaren.

“Då dollarn stigit i takt med att Fed höjt räntan är det ingen överraskning för oss att borttagandet av global likviditet initialt slagit mot tillväxtmarknader, eftersom dessa har samlat på sig stora högar av dollardenominerad skuld. Men vår åsikt är att inbromsningen på tillväxtmarknader oundvikligen kommer sprida sig även till utvecklade ekonomier”, skriver Ariel Bezalel.

För att illustrera pekar förvaltaren på att globala inköpschefsindex har fallit åtskilliga månader under året, lett av en trögare kinesisk ekonomi. Ariel Bezalel konstaterar att Kina är en stor drivkraft för global BNP-tillväxt och att tillväxtmarknader i hög grad är beroende av landets tillväxt.

“I slutändan påverkar detta utvecklade marknader, givet att tillväxtmarknader svarar för runt 60 procent av global BNP och 80 procent av global BNP-tillväxt. I denna kontext är det inte oväntat att europeisk data har börjat surna, och att till och med tillverkningsförebilder som Tyskland och Sverige tagit en smäll av Kinas inbromsning”, enligt förvaltaren.

För att navigera i denna miljö uppges Jupiters ränteteam vara positionerade inom amerikanska statspapper, där förvaltaren har en hög grad av övertygelse, samt att de fortsätter hålla risk borta från bordet. Den inbromsande globala ekonomin, i kombination med rekordhöga skulder hos både konsumenter och företag i USA, samt den flackare så kallade yieldkurvan, anges som orsaker till detta ställningstagande.

“Vi tror att det bara är en tidsfråga innan Fed behöver backa tillbaka från räntehöjningar i takt med att problem på annat håll oundvikligen når USA”, skriver Ariel Bezalel.

Ränteteamet fortsätter leta efter attraktiva avkastningsmöjligheter och har på sistone funnit bra lägen på vissa tillväxtmarknader, där kortdaterade papper i Argentina lyfts fram som ett bra exempel. Även defensiva företagskrediter på high yield-marknaden såsom hälsovård är intressant, men i det här stadiet av den ekonomiska cykeln är det viktigt att balansera potential på uppsidan mot de växande riskerna på nedsidan, skriver Ariel Bezalel.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR