Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond               Tidigare     Ny     
SEB Listed Private Equity ID   Mid value    Mid blend  
SEB Latinamerikafond       Large blend   Large value 
SEB Östeuropafond         Large value   Mid value  
Cicero World 0-50         Large value   Large blend 
Nomura Fds Asia ex Japan High Cnv Large blend   Large growth
BNY Mellon Global Dynamic     Mid value    Small value 
Man Convertibles Far East     Mid blend    Large growth
State Street Switzerland Idx Eq  Large blend   Large growth
UBAM Euro Equity Income      Large value   Large blend 

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR