• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Active Small Cap: -3,6% i nov, lyfter fram Bigben Interactive

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Handelskriget mellan USA och Kina fortsatte att skrämma investerare i november, då även en trögare kinesisk industri samt inbromsande tysk bilproduktion definierade de ekonomiska rubrikerna. Samtidigt signalerade den amerikanska centralbanken Federal Reserve att man tar hänsyn till dessa faktorer i sina prognoser, och att styrräntan är närmare neutral nivå än vad som kommunicerades i det föregående uttalandet.

Det noterar förvaltarna Guillaume Chieusse, Maxime Prodhomme och Augier De Lajallet i en månadsrapport för aktiefonden ODDO BHF Active Small Cap, där de konstaterar att det förändrade tonläget från Fed fick den amerikanska tioårsräntan att gå under den symboliska treprocentsnivån mot månadens slut.

Avkastning för ODDO BHF Active Small Cap och dess jämförelseindex (MSCI Europe Small Cap Hedged Euro NR) i november och sedan årsskiftet. Basvaluta samt omräknat till svenska kronor, i procent:

     Nov (EUR)  Jan-Nov   Nov (SEK)  Jan-Nov     
Fond    -3,6    -20,2    -4,0     -16,3     
Jmf-index -3,5    -10,3               

Bland de aktier som utgör mer än 1 procent av portföljen steg följande minst 5 procent i november:

Bolag           Sektor        Land     
Troax           Industri       Sverige    
Dustin           IT-återförsäljare   Sverige    
Nexus           Hälsovård       Tyskland 

I motsatt riktning gick nedanstående aktier, som stod för de största nedgångarna bland portföljbolagen:

Bolag           Sektor        Land     
Virbac           Hälsovård       Frankrike   
S&T            Teknik        Tyskland   
Applus Services      Kvalitetssäkring   Spanien

I månadsrapporten väljer förvaltarna att ge sin syn på innehavet Bigben Interactive, som uppges ha presenterat en ambitiös om än realistisk strategisk plan fram till år 2022. Planen baseras kring att stärka bolagets ställning i spelsegmentet via dess tillbehörserbjudande samt genom utveckling och publicering av så kallade AA-spel, skriver förvaltarna.

“Nyligen gjorda förvärv av tre spelstudios med närvaro i nischsektorer bör möjliggöra att minst hälften av koncernens spel utvecklas internt”, skriver portföljteamet.

Bigben har länge varit aktiva inom marknadsföring och distribution av ljud- och spelprodukter samt mobilaccessoarer. De senaste åren har koncernen tagit ett kliv mot dataspelsförläggning, och har nu en portfölj av AA-spel för konsol samt PC, informerar förvaltarna.

Fondens tio största innehav per den 30 november. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondens tio största innehav per den 30 november. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Geografiskt sett har fonden är klar övervikt mot sitt jämförelseindex i framförallt Frankrike men även Tyskland. Samtidigt noteras en betydande undervikt i Storbritannien. På sektornivå märks en övervikt främst inom teknik, medan man är klart underviktad finans.

Fonden föredrar att investera i bolag med undervärderade tillväxtprofiler och med ett attraktivt förhållande mellan risk och möjlig avkastning, framgår av rapporten. Det genomsnittliga börsvärdet för portföljbolagen är omkring 10 miljarder kronor.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR