• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Génération: -2,6% i nov, gula västarna reser reformfrågetecken

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Europeiska aktieindex föll åter i november, efter den skarpa korrektionen månaden innan. Divergensen mellan sektorer fortsatte och telekom, utilities, livsmedel och hälsovård steg, medan cykliska sektorer backade med råvaror och främst olja i täten för nedgången.

Det skriver aktiefonden ODDO BHF Générations förvaltare Emmanuel Chapuis, Guillaume Delorme, Javier Gomez Rodriguez och Francois-Régis Breuil i en månadsrapport.

Avkastning för ODDO BHF Génération och dess jämförelseindex (MSCI EMU NR EUR) i november och sedan årsskiftet. Basvaluta samt omräknat till svenska kronor, i procent:

      Nov (EUR) Jan-Nov   Nov (SEK) Jan-Nov     
Fond    -2,6    -13,2    -3,1    -9,0      
Jmf-index -0,9    -7,2    -1,3    -2,8 

Fondens bästa avkastningsbidrag under månaden kom från:

Bolag           Sektor        Land     
Iliad           Telekom        Frankrike   
Maersk           Transport       Danmark    
Inditex          Detaljhandel     Spanien    
Novo Nordisk        Hälsovård       Danmark    
Roche           Hälsovård       Schweiz    
Bouygues          Telekom        Frankrike   
Danske Bank        Bank         Danmark    
Fresenius Medical Care   Hälsovård       Tyskland   
Merck           Hälsovård       Tyskland   
Criteo           Internetannonsering  Frankrike 

I motsatt riktning gick följande aktier, som påverkade avkastningen negativt:

Bolag           Sektor        Land     
Faurecia          Bil          Frankrike   
Aperam           Rostfritt stål    Luxemburg   
Sophos           Mjukvara       Storbritannien
SMCP            Lyxvaror       Frankrike   
Richemont         Lyxvaror       Schweiz    
Fresenius         Hälsovård       Tyskland   
Continental        Bil          Tyskland   
SPIE            Teknikkonsult     Frankrike   
Sopra           IT-tjänster      Frankrike 

Fonden uppges under månaden ha minskat sina innehav i Roche, Merck och Sodexo, för att istället öka positionerna i Sopra, Moncler och De Longhi.

Förvaltarna skriver att de ekonomiska rubrikerna i november dominerades av en bekräftat lägre industriaktivitet i Kina samt lägre tysk bilproduktion.

“I Europa, bortsett från brexit och den italienska budgeten, kan rörelsen ‘de gula västarna’ komma att resa frågetecken kring Frankrikes förmåga att genomföra planerade reformer, samt kan försvaga europeiska regeringars ledarskap”, enligt portföljteamet.

Fondens tio största innehav per den 30 november. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondens tio största innehav per den 30 november. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR